Klient biznesowy

Moja oferta nie tylko da Ci gwarancję bezpieczeństwa prawnego, ale przede wszystkim pozwoli skupić się na prowadzeniu swojej firmy.

Oferuję przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną, począwszy od rozwiązywania spraw bieżących, poprzez prowadzenie spraw sądowych, zabezpieczanie kontraktów czy pełną obsługę korporacyjną.

prawo spółek - ZAKŁADANIE I REJESTRACJA SPÓŁEK

Zastanawiasz się jak założyć spółkę albo jak pozbyć się uciążliwego wspólnika? Chciałbyś zlikwidować spółkę albo zmienić umowę spółki? Nie wiesz jak wypełnić formularz KRS albo jakie złożyć dokumenty do KRS?

Oferuję pomoc prawną z zakresu zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego (osobowych oraz kapitałowych), wsparcia zarządu oraz wspólników w prowadzeniu spraw spółek, a także likwidowania i zmian formy prawnej prowadzonej działalności. 

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJE

Nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Zastanawiasz się kiedy powinieneś złożyć taki wniosek? Chciałbyś zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Łącząc wiedzę z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z regulacjami prawa upadłościowego, zapewniam kompleksową ochronę przed skutkami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

prawo cywilne i gospodarcze

Dostałeś pozew i nie wiesz co dalej zrobić? Klient nie płaci Ci faktury albo nie wykonuje umowy? Nie wiesz jak napisać pozew albo jak złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Dynamiczne zmieniające się przepisy prawa wymagają profesjonalnego wsparcia prawnego. Jeśli chciałbyś, aby prowadzona przez Ciebie działalność odpowiadała wymogom prawa, nie zastanawiaj się dłużej i zwróć się do mnie o pomoc. 

prawo
UMÓW

Nie wiesz jak napisać dobrą umowę? Chciałbyś dobrze zabezpieczyć wykonanie zawartej umowy albo podpisujesz umowę z nowym kontrahentem?

Warunkiem bezpiecznej oraz spokojnej współpracy jest prawidłowe sporządzenie oraz zabezpieczenie umowy. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą, dzięki której uzyskasz gwarancję bezpieczeństwa prawnego. 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zastanawiasz się jak prawidłowo złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę? Obawiasz się, że Twój najlepszy pracownik przejdzie do konkurencji?

Pomoc prawnika pozwoli Ci uniknąć ewentualnych problemów w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bądź przy zwalnianiu jednego z pracowników. Zapewniam pełną zgodność prowadzonej działalności z wymogami prawa pracy.