Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia w terminie? Jesteś zmuszany do pracy w nadgodzinach albo chciałbyś wypowiedzieć umowę? A może ZUS zakwestionował Twoją wysokość wynagrodzenia? 

Jeśli kiedykolwiek miałeś lub masz problem ze swoim pracodawcą lub ZUSem, związany z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Radca prawny od prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Pracownicy często niestety są narażeni na nieprzyjemności ze strony zatrudniającego. Zazwyczaj wydaje im się, że stoją na straconej pozycji i wówczas rezygnują z dochodzenia swoich praw, w obawie przed masą formalności i długim procesem w sądzie. Absolutnie nie powinno tak być!

Pokrzywdzony pracownik może (a nawet powinien) dochodzić swoich praw! 

Pozwól sobie pomóc – kompleksowo zajmę się całym procesem. Jako doświadczony radca prawny od prawa pracy i ubezpieczeń społecznych poinstruuję Cię, co powinieneś zrobić, przygotuję wszystkie potrzebne dokumenty i formalności, a także będę reprezentował Cię w sądzie.

Zajmuję się:

Wypowiedzenie umowy niezgodne z prawem pracy

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik ma podstawy do kwestionowania zgodności działań swojego pracodawcy z prawem pracy. Częstym przypadkiem jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy. W takich okolicznościach można ubiegać się o przywrócenie na zajmowane stanowisko bądź odpowiednie odszkodowanie. Wesprę Cię w całym tym procesie, starając się osiągnąć najlepszy możliwy efekt.

Pracodawca wręczając wypowiedzenie ma obowiązek zamieścić informację o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania w sądzie pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony musi podać powód jej rozwiązania. Jeśli pracodawca nie określił przyczyny lub jego prawdziwe motywy są nielegalne, pracownik może zareagować. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę można wnieść w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Zgodnie z prawem pracy, pracownik może wybrać, czy domaga się przywrócenia na poprzednich zasadach, czy też wybiera odszkodowanie. Sąd może jednak odrzucić wniosek o ponowne zatrudnienie w tym samym miejscu, jeśli firma lub stanowisko zostały zlikwidowane albo gdy między pracodawcą a pracownikiem istnieje wyraźny konflikt.

Wysokość odszkodowania jest natomiast równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, ale nie mniejsza niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Pracownikowi dodatkowo wlicza się do okresu zatrudnienia czas pozostawania bez pracy, czyli ten, za który przyznano odszkodowanie.

Opóźnione wynagrodzenie lub niepłatne nadgodziny a prawo pracy

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje za pracę w nadgodzinach, tj. za pracę w nocy, niedziele i święta oraz w dniach wolnych od pracy. Powinno się go otrzymywać także z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. W innych sytuacjach przysługuje 50% wynagrodzenia. Niestety, zdarza się, że pracodawcy nie przestrzegają tego obowiązku, nie wypłacając pieniędzy lub nie udzielając dodatkowych dni wolnych. W takich sytuacjach, prawo pracy umożliwia pracownikom złożenie pozwu o zapłatę.

Czasem dochodzi także do sytuacji, w których pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie lub bezpodstawnie obniża jego wysokość. Wtedy ciężko narusza podstawowe obowiązki określone w prawie pracy. Pracownik w takiej sytuacji może domagać się odsetek za opóźnienie, odszkodowania, a nawet rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy. Doradzę Ci, który z tych trzech scenariuszy wybrać, przygotuję wymagane dokumenty i w razie potrzeby będę reprezentować Cię w sądzie, również w przypadku wszystkich innych sporów z pracodawcą.

Odwołania od decyzji ZUSu w świetle prawa ubezpieczeń społecznych

Czasem decyzje ZUS mogą okazać się zaskakująco niesprawiedliwe. Na szczęście zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych można się od nich odwołać. Wszystko odbywa się na drodze postępowania sądowego, które rozpoczyna złożenie odpowiedniego odwołania od decyzji ZUS. Przy jego sporządzaniu z pewnością przydatna będzie pomoc doświadczonego radcy prawnego.

W razie jakichkolwiek kłopotów związanych z pracodawcą lub ZUSem, moje wsparcie pozwoli Ci zwiększyć szanse na uzyskanie najlepszych efektów. Bądź świadomy swoich praw i z nich korzystaj, z profesjonalnym doradcą u boku! Umów się ze mną na spotkanie, wypełniając formularz zgłoszeniowy, wysyłając wiadomość mailową lub dzwoniąc!