Upadłość konsumencka

Oferuję skuteczną pomoc w „oddłużaniu” w ramach upadłości konsumenckiej, w tym byłych przedsiębiorców.

Radca prawny od upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka - kancelaria w Poznaniu

Chciałbyś uwolnić się od swoich długów? Nie wiesz jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki, aby zostać oddłużonym w upadłości konsumenckiej ? Pozwól, że rozwieję wszystkie Twoje wątpliwości!

Coraz więcej osób, które nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia, decyduje się na ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, która dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to bardzo skomplikowana procedura, która wymaga wsparcia doświadczonego radcy prawnego.

Cały proces może być skomplikowany dla osoby nieobeznanej z prawem, dlatego pozwól sobie pomóc! Przeprowadzę postępowanie w sposób możliwie najbardziej dla Ciebie korzystny, tłumacząc na bieżąco kolejne etapy i ich następstwa. 

Przygotuję potrzebną dokumentację i pisma, a także będę reprezentować Cię w sądzie upadłościowym. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla Ciebie wyjściem z naprawdę poważnych kłopotów!

Zajmuję się:

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to powszechne określenie na „postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej”, a więc takich, które nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta. Oczywiście jest to poprzedzone spłatą części zobowiązań na rzecz wierzycieli, co odbywa się poprzez spieniężenie majątku konsumenta oraz ratalne spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli. Dzięki upadłości konsumenckiej roszczenia wierzycieli zaspokajane są w ramach jednego postępowania.

Do każdego klienta podchodzę z należytą uwagą, dlatego możesz być pewien, że dołożę wszelkich starań, by poprawić Twoją sytuację i pomóc w „pozbyciu się” długów.

Warunki (przesłanki) ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Od dnia 24 marca 2020 r. warunkami (przesłankami) ogłoszenia upadłości konsumenckiej są: 1) posiadanie statusu konsumenta oraz 2) tzw. niewypłacalność. Osobą niewypłacalną jest taka, która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a niewypłacalność ta ma charakter trwały, albowiem przejściowe przerwy w spłatach nie stanowią podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Sąd upadłościowy na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie bada tym samym przyczyny powstania niewypłacalności. Do ogłoszenie upadłości konsumenckiej wystarczające jest zatem spełnienie ww. przesłanek oraz złożenie w sposób prawidłowy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców

Jednym z warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i skorzystanie z szansy na pozbycie się długów jest posiadanie statusu konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zatem składać byli przedsiębiorcy (osoby fizyczne które prowadziły działalność gospodarczą i doszło do wykreślenia tej działalności z rejestru CEIDG).

W praktyce wielokrotnie pomagałem byłym przedsiębiorcom w ramach upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest szansą na uwolnienie się nie tylko od prywatnych, ale także firmowych długów, w szczególności z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenie (ZUS). 

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców oznacza znaczące ułatwienie procedury upadłościowej, albowiem przedsiębiorcy nie muszą składać bardziej sformalizowanych i droższych wniosków o upadłość przedsiębiorcy. Mogą oni po prostu zamknąć działalność gospodarczą i złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek taki podlega opłacie, która wynosi jedynie 30 zł. Dla porównania wniosek o upadłość przedsiębiorcy to kwota 1.000 zł oraz kwota 6.736,60 zł – tytułem tzw. zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego (stan na rok 2023).

Korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wiąże się z ryzykiem utraty majątku (jeśli dłużnik go posiada), ale i tak jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż postępowanie egzekucyjne, które generuje dodatkowe koszty. Co więcej, komornik  sądowy w postępowaniu egzekucyjnym zawsze dąży do zaspokojenia wierzycieli, więc będzie działał dopóki, dopóty nie odzyska wszystkich należnych wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe jest z kolei szansą na uzyskanie oddłużenia, a więc umorzenie niespłaconych zobowiązań (długów). 

Nie jest to łatwy proces, ale nie jest też kosztowny – złożenie wniosku wymaga uiszczenia kwoty w wysokości jedynie 30 zł. Dalsze koszty są, co do zasady, zastępczo pokrywane ze środków Skarbu Państwa. Z tego względu rozsądnie jest wygospodarować odpowiednią kwotę i przeznaczyć ją na opłacenie profesjonalnej pomocy ze strony doświadczonego radcy prawnego, który specjalizuje się w upadłościach konsumenckich.

Upadłość konsumencka a umorzenie niespłaconych zobowiązań (długów)

Jednym z głównym celów upadłości konsumenckiej jest tzw. oddłużenie – czyli umorzenie niespłaconych zobowiązań (długów). Odbywa się to najczęściej w ramach tzw. planu spłaty, w którym to sąd upadłościowy ustala, jaka część zobowiązań (długów) upadłego, która powstała przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Instytucja oddłużenia pozwala zatem osobie która ogłosiła upadłość konsumencką rozpocząć nowe życie. W ramach upadłości konsumenckiej – po przeprowadzeniu całego postępowania i następnie wykonania planu spłaty – dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań (długów). Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia bez długów. 

Świadczę kompleksową pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych prowadzących, jak i nie, działalność gospodarczą, w tym byłych przedsiębiorców. Moim celem jest pomoc nie tylko w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ale oddłużeniu i umożliwieniu funkcjonowania bez jakichkolwiek długów. 

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką? Pomoc prawna w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Jeśli długi są Twoim zmartwieniem, z pewnością wiesz, jak bardzo stresująca jest taka sytuacja życiowa. Często w takim stanie można wpaść w błędne koło i spiralę zadłużenia. W obawie przed utratą wypłacalności wiele osób postępuje nierozsądnie, tylko pogarszając swoją sytuację.

Pomogę Ci odzyskać spokój i równowagę! Wesprę Cię podczas procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej. Pomogę Ci skompletować niezbędną dokumentację, ustalić stan zadłużenia oraz złożę w Twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się elektronicznie przez specjalny system (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Aby złożyć wniosek w tym systemie należy założyć specjalne konto. Obsługa niniejszego systemu nie należy do najprostszych zadań. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek będzie spełniał wszelkie wymogi formalne i zostanie uwzględniony przez sąd upadłościowy, skorzystaj z mojej pomocy – kancelarii zajmującej się upadłościami konsumenckimi. 

Twoje długi mogą zostać zmniejszone lub umorzone, a Ty masz szansę wybrnąć z trudnej sytuacji – wystarczy, że zgłosisz się do mnie po pomoc. Upadłość konsumencka może skutecznie ocalić Cię przed windykacją i uwolnić od długów. Spotkajmy się i spróbujmy rozwiązać Twój problem! Umów się ze mną na spotkanie przez formularz kontaktowy, wiadomość mailową lub telefon.