Odszkodowania
i zadośćuczynienia

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od towarzystw ubezpieczeniowych, deweloperów oraz biur podróży.

Radca prawny od odszkodowań i zadośćuczynień

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo otrzymałeś zaniżoną kwotę? Nie wiesz jak uzyskać należną sumę po wypadku albo kogo pozwać? A może zastanawiasz się, jak określić wysokość zadośćuczynienia za nieudaną wycieczkę? 

Najwyraźniej potrzebujesz wsparcia profesjonalnego radcy prawnego!

Szczegółowo objaśniam i prowadzę wszystkie sprawy związane z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami. Z moją pomocą uzyskasz to, co Ci się należy.

Zajmuję się:

Likwidacja szkody z OC - spory z zakładami ubezpieczeniowymi. Kancelaria odszkodowawcza w Poznaniu

Powszechną praktyką jest zaniżanie stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia przez zakłady ubezpieczeniowe, które należne są nam w wyniku, np. wypadku samochodowego. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel co do zasady zawsze wypłaca mniejszą kwotę. Jedyną szansą na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w należnej wysokości jest albo odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela albo wystąpienie na drogę postępowania sądowego. 

W przypadku szkody poniesionej w wyniku wypadku, za który odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel (w ramach ubezpieczenia OC) świadczę kompleksową pomoc prawną, mającą na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Moja pomoc dotyczy zarówno uszkodzenia lub zniszczenia samochodu w ramach tzw. szkody częściowej lub szkody całkowitej oraz dochodzenia stosownego odszkodowania z tytułu:

1) zwrotu kosztów odholowania uszkodzonego samochodu z miejsca zdarzenia;

2) odpowiedniej sumy pieniężnej z tytułu utraty wartości handlowej samochodu;

3) zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego samochodu;

4) zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy;

5) zwrotu kosztów najmu auta zastępczego (szkoda całkowita);

6) zwrotu kosztów parkowania zniszczonego samochodu;

7) a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie.

 

Odszkodowania deweloperskie - rękojmia i odszkodowania od deweloperów. Pomoc prawna - Kancelaria w Poznaniu

Wady budynku lub lokalu, opóźnienia w realizacji inwestycji przez deweloperów zdarzają się coraz częściej. W takich przypadkach przysługują nam uprawnienia związane z rękojmią za wady budynku lub lokalu (przede wszystkim obniżenie ceny), a także związane z poniesioną z tego tytułu szkodą (odszkodowanie).

Najczęściej spotykane wady w projektach realizowanych przez deweloperów dotyczą takich kwestii jak:

1) zbyt mała powierzchnia lokalu (niezgodność powierzchni z powierzchnią wskazaną w umowie deweloperskiej);

2) nierówne ściany (brak kątów prostych ścian);

3) nierówna płaszczyzna posadzki;

4) braki w płaszczyźnie posadzki;

5) różnego rodzaju zarysowania i uszkodzenia;

6) zacieki oraz zawilgocenia.

W przypadku wystąpienia którejś z powyższych wad (i nie tylko) mamy do czynienia z tzw. niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, za co odpowiedzialność ponosi deweloper  (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową – rękojmia za wady). 

Podstawowe roszczenie, jakie przysługuje nabywcy lokalu lub budynku, to roszczenie obniżenia ceny. Roszczenie to obejmuje kwotę, o którą to doszło do zmniejszenia wartości naszego lokalu lub budynku. W celu skorzystania z niniejszego roszczenia należy złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny i następnie dochodzić od dewelopera zwrotu tejże kwoty.

Oczywiście drugim z roszczeń jest żądanie usunięcia wad przez dewelopera w określonym terminie. Niemniej w przypadku, gdy deweloper kwestionuje istnienie określonych wad lub jego próby ich usunięcia okazały się bezskuteczne, konieczne będzie i tak skorzystanie z tzw. wykonania zastępczego.

Nierzadko okazuje się, że skorzystanie z rękojmi za wady rzeczy jest niemożliwe, np. na skutek upływu czasu, w trakcie którego możemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

W takiej sytuacji niezbędne będzie dochodzenie odszkodowania na tzw. zasadach ogólnych, a więc z tytułu nienależytego wykonania umowy (art. 471 Kodeksu cywilnego). Warto pamiętać, że takie roszczenia mogą okazać się aktualne w sytuacji zalania naszego mieszkania,  gdzie przyczyną takiego zalania było np. wadliwe wykonanie izolacji.

Na podstawie wspomnianych zasad ogólnych możemy również domagać się zwrotu poniesionych kosztów z tytułu ekspertyzy rzeczoznawcy czy też udziału fachowca w odbiorach lokalu lub budynku.

Świadczę kompleksową pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych przez firmy deweloperskie.  Moja pomoc obejmuje dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku lub lokalu, a także odszkodowań od deweloperów. 

Prawo turystyczne - odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Radca prawny w Poznaniu

Korzystając z wycieczek zakupionych w biurach podróży oczekujemy, że wszystko zostanie zorganizowane w sposób profesjonalny, sprawny i przede wszystkim zgodny z przedstawioną nam ofertą.

Wielokrotnie jednak zdarza się, ze nie jesteśmy zadowoleni z wykupionych wakacji, a upragniony urlop zamienia się w koszmar. W takich przypadkach powinniśmy skorzystać ze wsparcia profesjonalnego radcy prawnego, który pomoże uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Pamiętaj, że biuro podróży odpowiada za każdą niezgodność, dlatego warto walczyć o swoje prawa!

Usługi z zakresu prawa turystycznego obejmują w szczególności dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, w następujących przypadkach:

1) zaniżonego standardu hotelu lub warunków zakwaterowania, w tym zepsutej klimatyzacji, braku basenu, braku obiecanego widoku na morze czy też większej odległości od plaży;

2) nieświeżego, monotonnego jedzenia, a także mdłej bądź kiepskiej jakości dań;

3) niezapewnienia właściwej opieki pilota lub rezydenta;

4) odwołania lub opóźnienia lotu;

5) zagubienia, zniszczenia lub kradzieży bagażu;

6) podwyższenia ceny imprezy lub niekorzystnej zmiany ceny wycieczek;

7) zmiany warunków umowy turystycznej, w tym czasu wylotu, skrócenia czasu wycieczki lub zmiany programu wycieczki.

W ramach świadczonych usług wskazuję, w jaki sposób ubiegać się o stosowne odszkodowanie oraz jak wyliczyć jego wysokość przy pomocy tabeli frankfurckiej

Pomagam osobom niezadowolonym z wakacji w sporządzaniu reklamacji nieudanych wakacji oraz pozwów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, a także przy stole negocjacyjnym z biurem podróży.

Możesz skontaktować się ze mną wypełniając formularz, wysyłając wiadomość na podany adres mailowy lub poprzez rozmowę telefoniczną. Zapraszam do kontaktu!