Odszkodowania
i zadośćuczynienia

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur podróży.

Radca prawny od odszkodowań i zadośćuczynień

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo otrzymałeś zaniżoną kwotę? Nie wiesz jak uzyskać należną sumę po wypadku albo kogo pozwać? A może zastanawiasz się, jak określić wysokość zadośćuczynienia za nieudaną wycieczkę? 

Najwyraźniej potrzebujesz wsparcia profesjonalnego radcy prawnego!

Szczegółowo objaśniam i prowadzę wszystkie sprawy związane z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami. Z moją pomocą uzyskasz to, co Ci się należy.

Zajmuję się:

 • odszkodowaniami i zadośćuczynieniami za tzw. zmarnowany urlop;
 • zadośćuczynieniami za skutki mobbingu w pracy;
 • zadośćuczynieniami za doznaną krzywdę w wyniku wypadku;
 • odszkodowaniami za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia;
 • odszkodowaniami za szkodę w ramach ubezpieczenia OC oraz AC;
 • odszkodowaniami z tytułu kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody;
 • zadośćuczynieniami za doznaną krzywdę oraz odszkodowaniami za śmierć osoby bliskiej w wypadku;
 • dochodzeniem odszkodowań od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w przypadku sprawców nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC, a także sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia;
 • wypadkami przy pracy;
 • wypadkami losowymi, takimi jak wypadki na śliskich lub dziurawych nawierzchniach;
 • wypadkami w gospodarstwie rolnym;
 • ubezpieczeniami NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie wbrew pozorom nie są tożsamymi pojęciami. Pierwsze z nich jest świadczeniem należnym osobie, która doznała szkody majątkowej. Podmiot odpowiedzialny za jej wyrządzenie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, które ma na celu wyrównać uszczerbek w majątku. Co ciekawe, odszkodowanie nie musi mieć formy pieniężnej – szkodę można bowiem naprawić także „w naturze”. Oznacza to, że sprawca jest zobowiązany do wykonania, np. stosownych napraw mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego, a więc stanu sprzed doznania szkody. Poszkodowany ma jednak zawsze prawo wyboru, w jakiej formie chce otrzymać odszkodowanie i w większości przypadków jest to jednak określona kwota pieniędzy.

Zadośćuczynienie jest natomiast rekompensatą za doznane cierpienia i krzywdy. Prawo cywilne wyraźnie wskazuje, że zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym. Jest to całkiem logiczne – wyrządzone krzywdy trudno naprawić w inny, wymierny sposób. Szkody niemajątkowe są utożsamiane z negatywnymi doświadczeniami i przeżyciami. Zalicza się do nich cierpienie fizyczne i psychiczne. W związku z tym, wypłata zadośćuczynienia wiąże się najczęściej z uszczerbkiem na zdrowiu czy utratą osoby najbliższej.

Rodzaje odszkodowań i zadośćuczynień

Odszkodowania i zadośćuczynienia odnoszą się do różnych sytuacji. Wśród tych najczęściej występujących można wymienić

 • odszkodowania:
 • OC – związane z wypadkami samochodowymi i wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy szkody;
 • AC - autocasco – które dotyczą szkód całkowitych lub częściowych na pojeździe lub jego kradzieży;
 • z ubezpieczeń na życie – powszechnie nazywane polisami na życie;
 • czy obejmujące koszty leczenia oraz rehabilitacji;

 • a także zadośćuczynienia:
 • z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – nie pokrywają kosztów leczenia, ale wynagradzają związane z nimi nieprzyjemności;
 • z tytułu śmierci osoby bliskiej – przysługują, jeśli członek najbliższej rodziny zginął w wypadku samochodowym;
 • za zmarnowany urlop - będące wynikiem stresu, zawiedzionych nadziei co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć czy polegające na utracie możliwości zrelaksowania się w czasie zaplanowanego urlopu.

W życiu każdego z nas może dojść do nieprzyjemnych sytuacji. Nie każdy ma jednak świadomość tego, że od sprawców doznanych krzywd można domagać się rekompensaty. Moje wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień zagwarantuje Ci pomyślne odzyskanie tego, co Ci się należy, w trudnej dla Ciebie sytuacji.

Odszkodowania i zadośćuczynienia związane z pracą

Współpracownicy lub przełożeni także mogą stać się przyczyną wielu nieprzyjemności. O ile powszechnie wiadomo, że można ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkami komunikacyjnymi, o tyle nie każdy wie, że są jeszcze inne sytuacje, w których można uzyskać rekompensatę.

Jeśli Twój pracownik lub przełożony nie wywiązuje się z warunków podpisanej przez Was umowy – możesz pociągnąć go do odpowiedzialności. Innym przykładem są sprawy zdobywania zadośćuczynienia za skutki mobbingu w miejscu pracy. To szczególnie trudne kwestie, dlatego konieczna jest w nich pomoc doświadczonego radcy prawnego.

Pieniądze nie wynagrodzą każdej straty lub krzywdy, ale są zdecydowanie bardzo potrzebne w procesie przywracania stanu pierwotnego. Jeśli chcesz uzyskać rekompensatę za doznane nieprzyjemności – pozwól sobie pomóc! Wraz z moim wsparciem masz większe szanse zdobyć należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Prawo turystyczne - odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Korzystając z wycieczek zakupionych w biurach podróży oczekujemy, że wszystko zostanie zorganizowane w sposób profesjonalny, sprawny i przede wszystkim zgodny z przedstawioną nam ofertą.

Wielokrotnie jednak zdarza się, ze nie jesteśmy zadowoleni z wykupionych wakacji, a upragniony urlop zamienia się w koszmar. W takich przypadkach powinniśmy skorzystać ze wsparcia profesjonalnego radcy prawnego, który pomoże uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Pamiętaj, że biuro podróży odpowiada za każdą niezgodność, dlatego warto walczyć o swoje prawa!

Usługi z zakresu prawa turystycznego obejmują w szczególności dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, w następujących przypadkach:

1) zaniżonego standardu hotelu lub warunków zakwaterowania, w tym zepsutej klimatyzacji, braku basenu, braku obiecanego widoku na morze czy też większej odległości od plaży;

2) nieświeżego, monotonnego jedzenia, a także mdłej bądź kiepskiej jakości dań;

3) niezapewnienia właściwej opieki pilota lub rezydenta;

4) odwołania lub opóźnienia lotu;

5) zagubienia, zniszczenia lub kradzieży bagażu;

6) podwyższenia ceny imprezy lub niekorzystnej zmiany ceny wycieczek;

7) zmiany warunków umowy turystycznej, w tym czasu wylotu, skrócenia czasu wycieczki lub zmiany programu wycieczki.

W ramach świadczonych usług wskazuję, w jaki sposób ubiegać się o stosowne odszkodowanie oraz jak wyliczyć jego wysokość przy pomocy tabeli frankfurckiej

Pomagam osobom niezadowolonym z wakacji w sporządzaniu reklamacji nieudanych wakacji oraz pozwów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, a także przy stole negocjacyjnym z biurem podróży.

Możesz skontaktować się ze mną wypełniając formularz, wysyłając wiadomość na podany adres mailowy lub poprzez rozmowę telefoniczną. Zapraszam do kontaktu!