Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży

Wakacje kojarzą się nam z odpoczynkiem od pracy, stresu czy codziennych obowiązków. Może się jednak okazać, że nasz wymarzony urlop będzie jednym wielkim koszmarem, w którym nic nie przypomina obrazków czy zdjęć z katalogu biura podróży. Jakie przysługują Ci roszczenia w przypadku nieudanego urlopu i jak możesz się o nie ubiegać od biura podróży?

Prawo do świadczenia zastępczego

W przypadku wystąpienia niezgodności z ofertą podczas naszych wakacji, biuro podróży powinno w pierwszej kolejności zaproponować tzw. świadczenie zastępcze. Wszelkie świadczenia zastępcze są realizowane na koszt biura podróży, którymi biuro nie ma prawa nas obciążać.

Jeśli zaproponowane świadczenie zastępcze jest niższej jakości niż warunki uzgodnione w programie imprezy turystycznej możemy żądać obniżenia ceny imprezy turystycznej. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zaproponowanie świadczenia zastępczego lub gdy z uwagi na jego nieadekwatność odrzucimy je, możemy oprócz obniżenia ceny żądać także odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Obniżenie ceny imprezy turystycznej

Pierwszym żądaniem, z jakim możemy wystąpić, jest żądanie obniżenia ceny imprezy turystycznej. Obniżenie ceny przysługuje nam za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność podczas naszych wakacji. Niezgodność ta może dotyczyć kwestii takich jak: zaniżony standard hotelu, zepsuta klimatyzacja, brak basenu czy nieświeże jedzenie.

Wyliczając, o jaką kwotę możemy żądać obniżenia ceny, warto skorzystać z tzw. tabeli frankfurckiej, która wprawdzie nie ma mocy obowiązującej, ale polskie sądy bardzo często odwołują się do jej treści.

Prawo do żądania odszkodowania od biura podróży

Jeśli w wyniku niezgodności w programie imprezy turystycznej poniesiemy dodatkowe koszty, np. z uwagi na niesmaczne jedzenie czy kiepskie warunki zakwaterowania zapłaciliśmy za pobyt w innym hotelu, wówczas przysługuje nam prawo do żądania od biura podróży odpowiedniego odszkodowania

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Od dnia 1 lipca 2018 r. prawo do żądania zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop wynika wprost z przepisów ustawy dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W poprzednim stanie prawnym możliwość żądania od biura podróży zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop wynikała z orzecznictwa Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10 oraz wyrok z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 372/10).

Czym jest zadośćuczynienie za zmarnowany urlop? Jest to rekompensata za krzywdę, będącą wynikiem stresu, zawiedzionych nadziei co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć, czy polegającą na utracie możliwości zrelaksowania się w czasie zaplanowanego urlopu.

Wyliczając wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, należy brać pod uwagę szereg ujemnych przeżyć związanych z doznanymi podczas wakacji niedogodnościami, które zaważyły na utracie przyjemności z zaplanowanego urlopu.

Jak wyliczyć kwotę zadośćuczynienia za nieudane wakacje?

Wpływ na rozmiar naszego dyskomfortu, i tym samym wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, mają wszelkie niedogodności, takie jak: znacząco niższy standard pokoju od obiecywanego, niesmaczne posiłki, robactwo w hotelu, brak deklarowanych atrakcji czy konieczność wydatkowanie większości środków pieniężnych na jedzenie i picie zamiast na miejscowe atrakcje.

Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia za zmarnowany urlop pomóc może nam orzecznictwo sądów

Przyjmuje się jednak, iż zadośćuczynienie za zmarnowany urlop nie przekracza ceny wycieczki i jego wysokość stanowi procent (od kilkunastu do kilkudziesięciu) od kwoty, którą zapłaciliśmy za nasze wakacje.

Jeśli zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży, nie zwlekaj i zgłoś się do mnie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.