odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Zwrot kosztów sporządzenia ekspertyzy z OC sprawcy szkody

W przypadku skorzystania w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie OC) z usług eksperckich celem ustalenia wysokości należnego odszkodowania, osobie poszkodowanej przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu poniesionych kosztów sporządzenia takiej ekspertyzy.

Kary i konsekwencje za brak OC

Spowodowałeś wypadek i nie miałeś ważnego ubezpieczenia OC? Sprawdź, z jakimi wiąże się to karami oraz konsekwencjami.

Odszkodowanie od sprawcy nieposiadającego ubezpieczenia OC

Brak ważnego ubezpieczenia OC sprawy szkody w chwili zdarzenia oznacza kłopot dla osoby poszkodowanej, nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Sprawdź, co należy zrobić, gdy sprawca wypadku drogowego nie ma ubezpieczenia OC, od kogo i jak w takim wypadku uzyskać odszkodowanie.

Żądanie faktur VAT za naprawę samochodu

Jedną z częstszych podstaw zaniżenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest żądanie przedstawienia faktur VAT za naprawę samochodu. Z orzecznictwa sądów oraz Sądu Najwyższego wynika, że uzależnienie wypłaty odszkodowania od przedstawienia wspomnianych faktur VAT jest niezgodne z prawem. Jak zatem dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zażąda faktur?

Umowa leasingu a zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

W przypadku uszkodzenia samochodu, który jest przedmiotem leasingu, poszkodowanym jest zawsze leasingodawca. To jemu przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy w takim wypadku, jako leasingobiorca, mamy jednak prawo do korzystania z pojazdu zastępczego i żądania zwrotu poniesionych z niniejszego tytułu kosztów?

Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC?

Jeśli w wyniku wypadku utracimy możliwość korzystania z samochodu, przysługuje nam auto zastępcze z OC sprawcy szkody. Koszt takiego najmu pokrywany jest przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku możemy domagać się pokrycia wszystkich kosztów najmu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe