kredyty frankowe

Skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego

Z uwagi na poważne skutki prawne, jakie pociąga za sobą unieważnienie umowy kredytu frankowego, przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku należy szczegółowo przeanalizować, czy rozwiązanie to jest korzystne dla frankowicza.

Dlaczego teraz warto pozwać bank w sprawie frankowej?

Korzystne orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, sprawiają, że to najlepszy moment na złożenie pozwu o odfrankowienie kredytu.

Ustawa antyspreadowa a unieważnienie abuzywnych klauzul indeksacyjnych

W wyniku wejścia w życie ustawy antyspreadowej nie doszło do eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, chociaż banki twierdzą inaczej. Do naprawienia umowy kredytu frankowego konieczne jest aneksowanie umowy i wprowadzenie zasad ustalania kursów walut przez bank. Jeśli nie podpisaliśmy takiego aneksu, nasza umowa frankowa nadal zawiera niedozwolone zapisy.

Pozwanie banku w przypadku podpisania aneksu do umowy kredytu frankowego

Czy podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich wyklucza dochodzenie zwrotu nadpłat przeciwko bankom? Co do zasady nie. Sprawdź, na jakie zapisy aneksu do kredytu frankowego należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz odfrankowić swój kredyt.

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego i żądanie zwrotu wszystkich wpłaconych kwot 10 lat wstecz dotyczy przede wszystkim kredytów denominowanych. Czy w przypadku zakwestionowania i uznania przez sąd klauzul indeksacyjnych za niedozwolone umowa kredytu indeksowanego także jest nieważna?

Jak unieważnić umowę kredytu denominowanego?

W orzecznictwie sądów powszechnie przyjmuje się, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna w całości. Kiedy mamy do czynienia z kredytem denominowanym? Jakie argumenty przemawiają za uznaniem, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna oraz jakie są skutki unieważnienia kredyty denominowanego?

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Jeśli podpisaliśmy z bankiem umowę kredytu indeksowanego, to możemy żądać zwrotu od banku nadpłat od każdej zapłaconej raty kredytu. Co więcej, możemy uniezależnić spłatę naszego kredytu od kursu franka szwajcarskiego poprzez przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Jak dochodzić odfrankowienia naszego kredytu?

Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu

Masz kredyt we frankach, ale nie wiesz, jak rozpocząć walkę z bankiem? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa to kredyt indeksowany lub denominowany? Chciałbyś wiedzieć, jakie dokumenty należy zgromadzić? Zapraszam do zapoznania się z krótką instrukcją w sprawach frankowych.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe