prawo cywilne i ochrona konsumenta

Odszkodowanie za źle wykonany remont

Nierzetelnie wykonany remont to niestety bardzo częsta sytuacja. Na szczęście przepisy prawa dają nam przy źle wykonanym remoncie szereg możliwości. Dowiedz się, jakie przysługują Ci prawa i czego możesz domagać się od wykonawcy.

Koronawirus a zwrot zaliczki wpłaconej na wesele, szkolenie lub inną imprezę

Z uwagi na koronawirusa, wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wynikające z tego liczne ograniczenia, pojawił się problem z możliwością odbycia imprez masowych, w tym konferencji, szkoleń czy wesel, w związku z czym powstaje uzasadnione pytanie: czy i jak można odzyskać wpłaconą zaliczkę?

Od kogo można żądać zapłaty zachowku?

Warunkiem uzyskania zachowku jest ustalenie od kogo przysługuje zachowek. Pozew o zapłatę zachowku można skierować nie tylko przeciwko spadkobiercom testamentowym i ustawowym. Sprawdź, kto jeszcze może ponosić odpowiedzialność za zapłatę zachowku.

Jesteś nękany telefonami przez windykatora?

Nękanie przez windykatora, polegające na ciągłym wydzwanianiu i wysyłaniu smsów, informowaniu rodziny, sąsiadów czy pracodawcy o istnieniu rzekomego długu, jak również nachodzeniu w miejscu zamieszkania czy pracy, jest przestępstwem. Jakie środki ochrony prawnej przysługują osobie, która jest nękana telefonami przez firmę windykacyjną?

Jak wykreślić zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy, obok hipoteki, jest jedną z częstszych form zabezpieczenia spłaty wierzytelności.
W niektórych przypadkach sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym, np. samochodu, może być obarczona sankcją nieważności. Stąd też wiedza, jak skutecznie wykreślić zastaw rejestrowy z rejestru zastawów, jest niezwykle przydatna zarówno w obrocie gospodarczym, jak i życiu prywatnym.

W jakiej wysokości należy się zachowek?

Zachowek to uprawnienie najbliższych zmarłego spadkodawcy do żądania zapłaty określonej kwoty pieniężnej od osoby, która nabyła prawa do spadku na podstawie testamentu. Ustalenie prawidłowej wysokości należnego zachowku ma kluczowe znaczenie przy dochodzeniu prawa do zachowku.

Jak skutecznie wykreślić hipotekę?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, np. kredytu hipotecznego. Wpis takiej hipoteki może skutecznie odstraszać potencjalnych nabywców nieruchomości, dlatego warto wiedzieć, jak należy wykreślić hipotekę. Sama bowiem spłata długu nie oznacza, że hipoteka zostanie automatycznie wykreślona.

Prawo do zachowku

Jeśli zmarły pominął w testamencie któregoś z członków najbliższej rodziny, nie oznacza to, że osoba ta nie otrzyma żadnych pieniędzy. Sprawy o zachowek zdarzają się bardzo często, dlatego warto wiedzieć, kto i kiedy może starać się o taki zachowek.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe