Czy osoba ubezwłasnowolniona może zaciągnąć kredyt?

By zawrzeć umowę, osoba ubezwłasnowolniona potrzebuje zgody kuratora bądź opiekuna – bez takiej zgody umowa jest nieważna. Ale co tak naprawdę oznacza nieważność tej umowy? I jakie są tego konsekwencje?

Co to jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu (całkowite ubezwłasnowolnienie) bądź ograniczeniu (częściowe ubezwłasnowolnienie) zdolności osoby fizycznej do czynności prawnych, a więc zdolności do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Innymi słowy, skutkiem ubezwłasnowolnienia jest to, że osoba taka nie może samodzielnie kupić samochodu, zaciągnąć kredytu czy wziąć pożyczki.

Celem ubezwłasnowolnienia jest ochrona osoby, która z uwagi na chorobę psychiczną czy pijaństwo wymaga pomocy, ponieważ sama nie jest w stanie się o siebie zatroszczyć. Samo pozbawienie bądź ograniczenie wspomnianej zdolności następuje w drodze postanowienia sądu.

Kiedy osoba ubezwłasnowolniona może podpisać umowę?

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie bądź częściowo może jedynie zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Są to np. drobne zakupy, kupno biletu tramwajowego czy przyborów szkolnych.

Co, jeśli osoba ubezwłasnowolniona zaciągnie kredyt?

Osoba ubezwłasnowolniona nie może samodzielnie zaciągnąć kredytu, ponieważ nie jest to umowa zaliczona do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Kredyt  w imieniu osoby ubezwłasnowolnione może podpisać tylko jej kurator lub opiekun.

Może jednak dojść do sytuacji, w której osoba ubezwłasnowolniona sama, bez wcześniejszej konsultacji, zaciągnęłaby kredyt. W takim przypadku ważność zaciągniętego kredytu uzależniona jest od późniejszego wyrażenia zgody przez kuratora bądź opiekuna. Brak takiej zgody oznacza, że umowa kredytu jest nieważna.

Pomimo tego, że w Polsce nie jest prowadzony żaden rejestr osób ubezwłasnowolnionych, bank nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział, iż kredytobiorca jest osobą ubezwłasnowolnioną. Brak wspomnianej zgody kuratora bądź opiekuna zawsze skutkuje nieważnością zaciągniętego kredytu.

Jakie są konsekwencje nieważności umowy?

W przypadku braku zgody kuratora bądź opiekuna na zaciągnięcie przez osobę ubezwłasnowolnioną kredytu powstanie obowiązek zwrotu wypłaconej przez bank kwoty.

Nieważność zaciągniętego kredytu oznacza jednak, że bank nie może żądać innych świadczeń pobieranych przy tego typu umowach jak opłaty, prowizje czy odsetki umowne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sytuacji zaciągnięcia przez osobę ubezwłasnowolnioną umowy kredytu albo innego zobowiązania, zapraszam do kontaktu. Oferuję również pomoc w postępowaniach dotyczących ubezwłasnowolnienia osób starszych lub chorych.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.