prawo spółek

Jak założyć i zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W niniejszym artykule dowiesz się, krok po kroku, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, kto może być jej wspólnikiem, jaki jest przebieg rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z jakimi kosztami należy liczyć się zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa – definicja oraz cechy charakterystyczne

Spółka komandytowa z uwagi na występowanie dwóch różnych wspólników (komplementariusza oraz komandytariusza) jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi spółki komandytowej.

Jak założyć i zarejestrować spółkę jawną?

W niniejszym artykule dowiesz się, krok po kroku, jak założyć spółkę jawną, kto może być jej wspólnikiem, jaki jest przebieg rejestracji spółki jawnej oraz z jakimi kosztami należy liczyć się zakładając spółkę jawną.

Wady oraz zalety spółki jawnej

W niniejszym artykule dowiesz się, jakie są wady oraz zalety spółki jawnej. Wiedza ta pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję o wyborze niniejszej spółki jako właściwej formy dla prowadzenia Twojego biznesu.

Spółka jawna – definicja oraz cechy charakterystyczne

Spółka jawna to podstawowy typ spółki osobowej. Jest to bardzo popularna forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na niewielkie koszty jej założenia i prowadzenia czy nieskomplikowane zasady funkcjonowania. Przed wyborem niniejszej formy warto jednak zapoznać się z jej cechami charakterystycznymi, które przedstawiam w poniższym artykule.

Rodzaje spółek prawa handlowego w polskim prawie

Wiedząc jakie rodzaje spółek można założyć w Polsce, znając wady oraz zalety każdej z nich, jesteśmy w stanie wybrać najlepszą formę prowadzenia działalności gospodarczej dla nas oraz naszych wspólników. Zapraszam do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po spółkach prawa handlowego w Polsce.

Czy członek zarządu odpowiada za zaległe składki ZUS?

Za zaległe składki ZUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji ponoszą odpowiedzialność członkowie jej zarządu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem członkowie jej zarządu.

Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę

Zawieszenie działalności gospodarczej stanowi rozwiązanie dla spółek, które utraciły płynność finansową bądź nie zatrudniają pracowników. Jak w sposób skuteczny doprowadzić do zawieszenia takiej działalności?

Zmiana członka zarządu w spółce kapitałowej

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej jest bardzo ważnym organem, albowiem reprezentuje on spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Sprawne i – co najważniejsze – skuteczne dokonanie zmiany wpisu członka zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ma zatem niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki.

Jak założyć spółkę przez internet?

Obecnie przepisy umożliwiają założenie w trybie przyspieszonym spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialność. Dzięki możliwości założenia spółki przez Internet zaoszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również czas, ponieważ rejestracja takiej spółki trwa od jednego do maksymalnie kilku dni.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe