prawo spółek

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem członkowie jej zarządu.

Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę

Zawieszenie działalności gospodarczej stanowi rozwiązanie dla spółek, które utraciły płynność finansową bądź nie zatrudniają pracowników. Jak w sposób skuteczny doprowadzić do zawieszenia takiej działalności?

Zmiana członka zarządu w spółce kapitałowej

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej jest bardzo ważnym organem, albowiem reprezentuje on spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Sprawne i – co najważniejsze – skuteczne dokonanie zmiany wpisu członka zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ma zatem niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki.

Jak założyć spółkę przez internet?

Obecnie przepisy umożliwiają założenie w trybie przyspieszonym spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialność. Dzięki możliwości założenia spółki przez Internet zaoszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również czas, ponieważ rejestracja takiej spółki trwa od jednego do maksymalnie kilku dni.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe