Jak założyć spółkę przez internet?

Obecnie przepisy umożliwiają założenie w trybie przyspieszonym spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialność. Dzięki możliwości założenia spółki przez Internet zaoszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również czas, ponieważ rejestracja takiej spółki trwa od jednego do maksymalnie kilku dni.

Zakładanie spółek w przyspieszonym trybie internetowym S24 (eKRS)

Dzięki internetowemu systemowi S24 (eKRS) założenie spółki jest o wiele szybsze oraz tańsze. W przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie trzeba zawierać umowy spółki w formie aktu notarialnego i tym samym uiszczać tzw. taksy notarialnej.

Przy sporządzaniu oraz podpisywaniu umowy, a następnie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wszystkie czynności możemy wykonać za pośrednictwem systemu S24 (eKRS), bez wychodzenia z domu, co jest praktyczne i o wiele wygodniejsze, ponieważ każdy z przyszłych wspólników może to zrobić w dogodnym dla niego czasie.

Przebieg rejestracji spółki przez Internet – założenie konta na portalu S24 (eKRS)

Pierwszy krokiem do rejestracji spółki przez Internet jest założenie przez każdego ze wspólników konta na portalu S24 (eKRS).

Zakładając konto, podajemy adres e-mail oraz hasło.

Autoryzacja konta na portalu S24 (eKRS)

Następnie poprzez zakładkę „moje konto” musimy dokonać autoryzacji konta. Dokonuje się tego na dwa sposoby: poprzez podpisanie konta podpisem elektronicznym kwalifikowany lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli chodzi o podpis elektroniczny kwalifikowany, jest to podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zdecydowanie praktyczniejszym sposobem na autoryzację konta i podpisywanie dokumentów w portalu S24 (eKRS) jest założenie profilu zaufanego. Większość banków umożliwia założenie i potwierdzenie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Informacje niezbędne podczas zakładania spółki przez Internet

Kolejnym krokiem jest dodanie przedsiębiorstwa (spółki) w zakładce „moje przedsiębiorstwa”. Wybieramy nazwę spółki, formę prawną oraz siedzibę. Po zapisaniu dodanego przedsiębiorstwa przygotowujemy niezbędne dane do zarejestrowania spółki i uzupełniamy treść umowy spółki.

Po uzupełnieniu umowy spółki konieczne jest udostępnienie sprawy pozostałym wspólnikom, którzy będą podpisywać umowę oraz resztę dokumentów, np. listę wspólników.

Wszystkie dokumenty w portalu S24 (eKRS) podpisujemy albo przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego albo poprzez Profil Zaufany.

Wypełnienie formularza do sądu rejestrowego

Po przygotowaniu i podpisaniu wszystkich dokumentów tworzymy nowy wniosek – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli nie utworzyliśmy i nie podpisaliśmy jakiegoś dokumentu, który jest niezbędny do zarejestrowania danej spółki, system S24 uniemożliwi nam dodanie nowego wniosku.

Jeśli wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców jest gotowy i podpisany, ostatnim krokiem jest jego opłacenie i wysłanie do sądu. Opłata sądowa oraz opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi łącznie 350 zł.

Bardzo ważne jest, aby wniosek został opłacony i wysłany do sądu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia ostatniego podpisu na umowie spółki. Jeśli przekroczymy ten termin, sąd oddali nasz wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców.

Zaraz po wysłaniu wniosku do sądu otrzymamy informację o nadaniu sprawie sygnatury przez właściwy sąd. Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców trwa od jednego do kilku dni. Dokumenty, w tym postanowienie o wpisie spółki, są dostępne w zakładce „korespondencja”.

Założenie spółki przez Internet przy pomocy pełnomocnika

Założenie spółki przez Internet jest zwykle o wiele prostsze i szybsze niż założenie jej w sposób tradycyjny.

Jeśli mamy jednak wątpliwości co do tego, jak założyć spółkę przez Internet, to możemy udzielić radcy prawnemu w systemie S24 (eKRS) pełnomocnictwa do złożenia wniosku. Radca przeprowadzi całą procedurę zakładania spółki krok po kroku oraz pomoże nam dopełnić niezbędnych formalności po zarejestrowaniu spółki przez sąd.

Jeśli chciałbyś szybko i skutecznie założyć spółkę jawną, spółkę komandytową albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, zwróć się mnie!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.