Kompleksowa obsługa prawna firm

Dynamiczne zmieniające się przepisy prawa wymagają profesjonalnego wsparcia prawnego. Jeśli chciałbyś, aby prowadzona przez Ciebie działalność odpowiadała wymogom prawa, nie zastanawiaj się dłużej i zwróć się do mnie o pomoc.  Zajmuję się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych, w szczególności spółdzielni. 

Kompleksowa obsługa prawna firm

Wsparcie doświadczonego radcy prawnego da Ci gwarancję bezpieczeństwa prawnego, które pozwoli w sposób pewny oraz spokojny prowadzić działalność gospodarczą.

Zajmuję się:

Pomoc prawna w prowadzeniudziałalności gospodarczej

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością reagowania na ciągle zmieniające się przepisy prawa, dlatego też wsparcie doświadczanego prawnika przy rozwiązywaniu problemów prawnych jest nieocenione.

Dzięki stałej obsłudze prawnej, Kancelaria poznaje zasady funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w najdrobniejszych szczegółach, dlatego też załatwianie poszczególnych zagadnień prawnych jest o wiele szybsze oraz dogodniejsze dla każdej firmy, albowiem nie zachodzi potrzeba każdorazowego wprowadzania prawnika w szczegóły sprawy.

Stała obsługa prawna niewątpliwie wiąże się również z niższymi kosztami oraz większą dostępnością prawnika.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria oferuje pomoc prawną w ramach stałej obsługi poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy, ale także w ramach dyżurów pełnionych w siedzibie Klienta bądź innej dogodnej formie.

Windykacja wierzytelność, niezapłacone faktury VAT, spory gospodarcze

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w przypadku pojedynczych zleceń, Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów sądowych, w tym sporów o zapłatę z tytułu niewykonanych lub wadliwie wykonanych umów jak również niezapłaconych faktur VAT.

Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce: „Spory sądowe i windykacja wierzytelności”.

Opiniowanie oraz pomoc w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych oraz umów gospodarczych

Prawidłowe uregulowanie umowy jest niezwykle istotne, ponieważ daje gwarancję bezpiecznej oraz spokojnej współpracy. Niektóre tego typu umowy, w szczególności występujące w obrocie gospodarczym są bardzo złożone, dlatego doskonale rozumiem, że mogą sprawiać kłopoty.

W ramach obsługi prawnej Twojej firmy, oferuję nie tylko pomoc w przygotowywaniu i analizowaniu projektów umów, które zawierasz z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opiniuję również zawarte przez Ciebie umowy, w tym pod kątem możliwości ich rozwiązania bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Wiele osób korzysta z gotowych wzorów znajdujących się w Internecie, które nie zawsze są dostosowane do prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub w sposób odpowiedni regulują prawa i obowiązki stron czy zasady współpracy.

Dzięki mojej pomocy zyskujesz pewność, że zawierane przez Ciebie umowy cywilnoprawne oraz występujące w obrocie gospodarcze będą poprawne, zgodne z wymogami prawnymi oraz chroniące Twoje interesy. Nie tylko mogę ocenić i następnie poprawić przygotowywane przez Ciebie wzory umowy, ale również przygotować je w całości, zawierając w sposób przejrzysty oraz zrozumiały wszystkie niezbędne informacje. Tak przygotowana umowa skutecznie zabezpieczy Cię przed wszelkimi przykrymi konsekwencjami.

Dodatkowo aby uniknąć problemów windykacji niezapłaconych faktur VAT czy też źle wykonanych umów przez Twoich kontrahentów, w ramach obsługi prawnej firmy zajmuję się odpowiednim zabezpieczeniami takich umów poprzez umowy poręczenia czy inne formy zabezpieczenia zapłaty wierzytelności jak weksle in blanco, zastawy rejestrowe czy oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pamiętaj, że nieodpowiednie zabezpieczenie wykonania umowy lub jej wadliwe przygotowanie, niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jeśli chcesz zatem mieć pewność, że zawierane przez Ciebie umowy będą odpowiadały wszelkim wymogom prawnym oraz w sposób odpowiedni zabezpieczą Twoje interesy, zapraszam do skorzystania z mojej pomocy.

Prawo pracy – obsługa prawna firm

Pomoc doświadczonego radcy prawnego pozwoli Ci uniknąć ewentualnych problemów w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bądź przy zwalnianiu jednego z pracowników. W ramach obsługi prawnej Twojej firmy gwarantuję kompleksową i profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy.

Wszelkie umowy i porozumienia podpisywane z pracownikami są niezwykle ważnymi dokumentami. Niedociągnięcia lub nieścisłości w ich treści lub zapisie mogą skutkować mniejszymi lub większymi kłopotami w przyszłości. Dlatego też tak ważne jest, aby dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z przepisami praw pracy.

W stosunku pracodawca-pracownik łatwo może bowiem dojść do sporów i nieporozumień. Pracownik może chcieć dochodzić na drodze sądowej odszkodowania za nieuzasadnione bądź bezprawne wypowiedzenie umowy, mobbing czy zarzucać niedopełnienie obowiązków pracodawcy.

Dzięki obsłudze prawnej Twojej firmy zyskasz pewność, że Twoja działalność jest zgodna z prawem, co pozwoli Ci na uniknięcie negatywnych konsekwencji w sporze z pracownikiem bądź podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.