Zasady Współpracy

Jasne i przejrzyste zasady to najlepsza droga do sukcesu!

Jasne oraz przejrzyste ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy uważam za jedną z najważniejszych zasad prowadzenia Kancelarii, w związku z czym przed podjęciem jakichkolwiek czynności w sprawie wiesz, jaki będzie koszt prowadzenia Twojej sprawy. Wycena przedstawiana jest bowiem na pierwszym spotkaniu w trakcie wstępnej konsultacji.

Wynagrodzenie jest ustalane przede wszystkim w oparciu o konieczny nakład pracy, stopień trudności oraz złożoność sprawy, a także jej nietuzinkowy, precedensowy charakter.

Standardowa porada prawna to koszt rzędu 250,00 złotych brutto.

W ramach stałej współpracy oferuję różnorodne modele ustalania wynagrodzenia w zależności od charakteru sprawy oraz Twoich potrzeb, w szczególności:

W przypadku sporów sądowych, wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (treść Rozporządzenia)