Upadłość przedsiębiorstwa

Twoja firma stała się niewypłacalna, a Ty nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Zastanawiasz się, kiedy powinieneś przygotować taki dokument? A może chciałbyś zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Poproś o wsparcie doświadczonego radcę prawnego!

Radca prawny od upadłości przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa z reguły ma miejsce wówczas, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku. Krótkie, okresowe problemy finansowe nie stanowią jeszcze powodów do obaw.

Najważniejsze jest, by podjąć odpowiednie kroki w dobrym momencie. Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa są bardzo poważne. 

Nie należy zatem bagatelizować problemów związanych z zaburzeniem płynności finansowej firmy i koniecznie zwrócić się do specjalisty.

Nie musisz mierzyć się z tą trudną sytuacją w pojedynkę! Dzięki mojemu wsparciu masz szansę wyjść nawet z największych kłopotów. 

Kompleksowo zajmę się całym procesem, doradzę jakie kroki powinieneś podjąć, przygotuję wszystkie potrzebne dokumenty i będę reprezentować Cię w sądzie. 

Samo złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa jest zaledwie początkiem długiego postępowania, dlatego pozwól sobie pomóc, by przebiegło ono w najlepszy dla Ciebie sposób!

Zajmuję się:

 • kompleksową pomocą we wszystkich kwestiach prawnych związanych z upadłością przedsiębiorstwa;
 • doradztwem, z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym reprezentacją w toku niniejszych postępowań;
 • pomocą w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej analizą celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • zgłaszaniem wierzytelności w toku postępowań upadłościowych, sporządzanie, sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności;
 • reprezentacją w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • reprezentacją w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu (art. 299 KSH).

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Upadłość przedsiębiorstwa zgłasza się za pomocą wniosku, który należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Musi on zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, którą jest tzw. niewypłacalność dłużnika.

Wniosek powinien zawierać m.in.:

 • podstawowe informacje o dłużniku, tj.: dane osobowe, nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby itp.;
 • imiona i nazwiska reprezentantów, np. członków zarządu oraz miejsce ich zamieszkania;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • czy uprawdopodobnienie wystąpienia przesłanki niewypłacalności dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest bardzo rozbudowanym pismem procesowym. Dłużnik musi bowiem dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • imiona reprezentantów, np. członków zarządu oraz miejsce ich zamieszkania;
 • bilans na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o wszystkich toczących się postępowaniach, które dotyczą majątku dłużnika;
 • oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Pomogę Ci przygotować wszystkie dokumenty, a także sprawdzę ich poprawność. Ze wsparciem doświadczonego radcy prawnego nie musisz obawiać się, że czegoś nie dopilnujesz!

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa otwiera długi proces oparty na postępowaniu sądowym wszczętym wobec dłużnika.

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń, ale jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Cały majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, która ma zaspokoić wierzycieli. Przeprowadzę Cię przez cały proces – będę reprezentować Cię w sądzie, a także dopilnuję wszystkich formalności, tak by całość odbyła się z możliwie najlepszym dla Ciebie skutkiem.

Zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego

Pomogę Ci odzyskać to, co do Ciebie należy od firmy, która ogłosiła upadłość przedsiębiorstwa! Zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego jest formą sądowego dochodzenia roszczeń. Wierzyciel, który nie zgłosi się do sędziego-komisarza, nie może uczestniczyć w podziale funduszy masy upadłości ani nie może skorzystać z prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Zaspokojenie roszczeń można uzyskać także po umorzeniu postępowania bezpośrednio od dłużnika. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku upadłości osób fizycznych, które zachowują swą podmiotowość.

Oferuję Ci kompleksową pomoc prawną, niezależnie po której stronie postępowania upadłościowego się znajdujesz. Nie ryzykuj niedopatrzeń, skutkujących poważnymi konsekwencjami. Wybierz profesjonalne wsparcie – umów się ze mną na spotkanie przez formularz kontaktowy, wiadomość mailową lub telefon!