Wyroki CHF

mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie tzw. pozwu zbiorowego frankowiczów przeciwko mBank S.A. orzekł, iż kredytobiorcy, którzy spłacili pierwotnie udzieloną im przez bank kwotę kapitału, nie muszą na czas trwania procesu dokonywać dalszych spłat rat kapitałowo – odsetkowych. Jest to kolejne korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe