popularne

Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC?

Jeśli w wyniku wypadku utracimy możliwość korzystania z samochodu, przysługuje nam auto zastępcze z OC sprawcy szkody. Koszt takiego najmu pokrywany jest przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku możemy domagać się pokrycia wszystkich kosztów najmu.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Samo zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wystarczy do jej ogłoszenia. Konieczne jest spełnienie określonych warunków, które umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej i skuteczne oddłużenie.

Pozwanie banku w przypadku podpisania aneksu do umowy kredytu frankowego

Czy podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich wyklucza dochodzenie zwrotu nadpłat przeciwko bankom? Co do zasady nie. Sprawdź, na jakie zapisy aneksu do kredytu frankowego należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz odfrankowić swój kredyt.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe