Kredyt frankowy a przedawnienia roszczeń – jak odzyskać pieniądze

Od dnia zawarcia umowy o kredyt frankowy minęło ponad 10 lat? Nic straconego, nadal możesz pozwać bank! W jakim terminie przedawniają się Twoje roszczenia w przypadku kredytu indeksowanego oraz denominowanego?

Termin przedawnienia roszczeń przy kredycie indeksowanym

W przypadku kredytu indeksowanego możesz żądać zwrotu nadpłat, które bank pobierał wskutek zastosowania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych (tzw. odfrankowienie kredytu) oraz tzw. spreadu (różnicy między kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży) z każdej zapłaconej raty kredytu frankowego albo unieważnienia całej umowy.

Kiedy przedawniają się nadpłaty kredytu?

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE, każda nadpłata przedawnia się odrębnie w terminie 10 lat, licząc od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że w naszej umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne. Data zawarcia umowy o kredyt frankowy nie ma zatem jakiegokolwiek znaczenia.

Może dojść do sytuacji, w której część nadpłat będzie przedawniona – aczkolwiek to będzie rzadka sytuacja. Większość kredytobiorców pierwszą informację o tym, że ich umowie mogą znajdować się niedozwolone postanowienie umowne dowiadywała się z mediów, w których była mowa o wyroku TSUE w sprawie Dziubak, a więc w 2019 r.

W sprawach frankowych prowadzonych przez Kancelarię sądy nigdy jeszcze nie uznały, aby jakiekolwiek żądanie frankowicza było przedawnione.

W konsekwencji przypadku żądania unieważnienia umowy kredytu indeksowanego możemy dochodzić zwrotu każdej wpłaconej do banku kwoty – licząc od dnia zawarcia umowy.

Frankowicze a przedawnienie przy kredycie denominowanym

Przy kredycie denominowanym żądamy unieważnienia całej umowy kredytowej, w związku z czym domagamy się zwrotu wszystkich wpłaconych rat oraz innych świadczeń na rzecz banku.

Podobnie, jak przy kredycie indeksowanym do CHF, w przypadku kredytu denominowanego możemy żądać zwrotu każdej wpłaconej do banku kwoty licząc od dnia zawarcia umowy. Data zawarcia umowy również nie ma znaczenia, ponieważ możliwość unieważnienia umowy frankowej nie przedawnia się!

Skrócony okres przedawnienia przy kredytach frankowych

Od 9 lipca 2018 r. obowiązuje nowy termin przedawnienia dla roszczeń konsumentów. 10-letni termin przedawnienia został bowiem skrócony do 6 lat. Na szczęście zmiana ta nie wpływa na roszczenia frankowiczów, ponieważ co do zasady i tak będziemy stosować dłuższy, 10-letni termin przedawnienia.

Nowy 6-letni termin przedawnienia dotyczy bowiem tylko tych rat, do spłaty których doszło po 9 lipca 2018 r.

Przerywanie biegu przedawnienia w sprawie frankowej

W przypadku kredytu frankowego bieg terminu przedawnienia można przerwać na trzy sposoby:

1) składając reklamację do banku, a następnie wniosek do Rzecznika Finansowego;

2) wnosząc do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;

3) wnosząc pozew do sądu.

Najprostszym i najtańszym sposobem na przerwanie biegu przedawnienia kredytu we frankach jest złożenie reklamacji do banku, a następnie wniosku do Rzecznika Finansowego bądź złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Należy przy tym pamiętać, iż bardzo ważne jest precyzyjne określenie naszego żądania, w przeciwnym bowiem wypadku będziemy mogli spotkać się z argumentacją banku, że nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Bez względu na to, jaką ścieżką pójdziemy, jeśli chcemy domagać się od banku zwrotu jak najwyższej kwoty, powinniśmy w odpowiednim czasie podjąć decyzję o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej czy pozwu o zapłatę.

Jeśli chciałbyś odzyskać nadpłacone pieniądze od banku albo wystąpić o unieważnienie umowy kredytu frankowego, zwróć się do mnie, a pomogę rozwiązać Twój problem.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.