Reklamacja nieudanych wakacji

Chcesz złożyć reklamację do biura podróży za nieudane wakacje? Sprawdź, jak napisać i złożyć reklamację, co można reklamować i ile dni mamy na jej napisanie.

Co możemy reklamować?

Przedmiotem reklamacji do biura podróży może być tak naprawdę każda niedogodność, jak np. wady w wyposażeniu pokoju takie jak grzyb na ścianie czy pleśń, zepsuta klimatyzacja, niewystarczająca wymiana ręczników oraz pościeli, długi czas oczekiwania na posiłek czy monotonny jadłospis albo mdłe i kiepskiej jakości posiłki.

Szerzej o odpowiedzialności biura podróży za nieudane wakacje pisałem w tekście „Za co ponosi odpowiedzialność biuro podróży„.

Gdzie składać reklamację?

Reklamację składa się organizatorowi wyjazdu. Od 1 lipca 2018 r. reklamację możesz złożyć także u agenta, który sprzedał Ci wycieczkę. Wniesienie reklamacji do agenta jest jednoznaczne z jej wniesieniem do organizatora.

Jak przygotować treść reklamacji?

W reklamacji powinniśmy wskazać do jakich uchybień doszło podczas naszego urlopu oraz jakie są nasze żądania (obniżenie ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop).

Reklamację warto podeprzeć dowodami, np. zdjęciami lub filmami świadczącymi o tym, że doszło do określonych uchybień. Sporządzając reklamacją warto również zapoznać się z tzw. tabelą frankfurcką, która pomoże nam wyliczyć wysokość należnego nam odszkodowania.

Termin składania reklamacji za kiepską wycieczkę

Przepisy nie precyzują, w jakim terminie powinniśmy złożyć reklamację usług turystycznych.

W przypadku umów zawartych do dnia 1 lipca 2018 r. termin ten wynosił 30 dni od dnia zakończenia wycieczki. Obecnie możemy złożyć reklamację praktycznie do upływu terminu przedawnienia, a więc nie później niż 3 lata, licząc od dnia zakończenia wycieczki.

Pamiętaj jednak, że wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać organizatorowi niezwłocznie. Warunkiem odpowiedzialności biura podróży jest bowiem zawiadomienie o powstałych niezgodnościach, którego nie wolno utożsamiać z reklamacją nieudanych wakacji.

Czas rozpatrywania reklamacji przez biuro podróży

W przypadku umów zawartych do dnia 1 lipca 2018 r. biuro podróży było zobowiązane do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Obecnie przepisy niestety nie regulują, w jakim terminie powinniśmy otrzymać odpowiedź na naszą reklamację.

Biuro odrzuca reklamację – co robić?

W takim wypadku pozostaje nam wystąpienie z naszymi żądaniami do sądu. Należy pamiętać, że pozew o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży musi zostać wniesiony do sądu przed upływem 3-letniego terminu przedawnienia.

Reklamacja nieudanych wakacji jest pierwszym krokiem do ustalenia odpowiedzialności biura podróży. Bardzo ważne jest zatem precyzyjne przedstawienie czego domagamy się od biura podróży oraz dowodów na poparcie naszych żądań.

Dobrze sporządzona reklamacja nieudanych wakacji nie tylko ułatwi nam przygotowanie pozwu o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży, ale może również stanowić podstawę do np. zawarcia ugody pozasądowej z biurem podróży.

Jeśli masz wątpliwości jak sporządzić reklamację nieudanych wakacji albo nie wiesz czego dokładnie możesz domagać się od biura podróży, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.