Tabela frankfurcka i jej rola przy ustalaniu wysokości odszkodowania

Jak oszacować odszkodowanie za nieudane wakacje? Nie wiesz, jak wyliczyć odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez biuro podróży? Pomocna w tym celu może okazać się tabela frankfurcka, która pomoże nam wyliczyć wysokość należnego nam odszkodowania.

Co to jest tabela frankfurcka?

W vademecum konsumenta wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czytamy, że jest to dokument opracowany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech. Celem niniejszego dokumentu miało być ujednolicenie orzecznictwa w sprawach dotyczących odpowiedzialności biur turystycznych za nieudaną wycieczkę.

Z jednej strony tabela frankfurcka nie ma zatem mocy obowiązującej w Polsce. Z drugiej jednak strony, obserwując orzecznictwo, można dojść do wniosku, iż polskie sądy, zasądzając odszkodowanie od biur podróży, bardzo często odwołują się do jej treści.

Wysokość odszkodowania na podstawie tabeli frankfurckiej

Tabela frankfurcka, poprzez stawki procentowe, określa, o ile możemy żądać obniżenia ceny wycieczki oraz za jakie nieprawidłowości możemy domagać się takiego obniżenia. Wspomniane stawki są co do zasady określane w sposób widełkowy i obliczane w stosunku do wartości całej usługi turystycznej. Tabela dotyczy czterech sfer:

1) noclegu;

2) wyżywienia;

3) transportu;

4) pozostałych kwestii.

Przykład: „Jeśli podczas naszego urlopu będziemy mieć zepsutą klimatyzację w pokoju, możemy żądać od 10 do 20 % obniżenia ceny całej wycieczki. Przy wartości wycieczki 5.000 złotych będzie to zatem kwota rzędu od 500 do nawet 1.000 złotych”. Oczywiście przy większej ilości uchybień, kwota ta będzie o wiele wyższa. Może się nawet okazać, iż biuro podróży powinno nam zwrócić całą wpłaconą przez nas sumę.

W tabeli frankfurckiej możemy odszukać naruszenia, do jakich doszło i wyliczyć przez to należne odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, iż prawidłowe określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od realiów danej sprawy i każdorazowo wymaga odpowiedniego uszczegółowienia.

Tabela frankfurcka a ustalanie wysokości odszkodowania

Tabela frankfurcka pełni pomocniczą rolę w sprawach, w których żądamy odszkodowania od biura podróży. Jest to również duże udogodnienie dla konsumentów, którzy, składając reklamację do biura podróży, a następnie wnosząc pozew do sądu, mogą ocenić wysokość należnego odszkodowania oraz szansę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Warto zatem przy określaniu wysokości naszych żądań zapoznać się z treścią niniejszej tabeli.

Pełny tekst tabeli frankfurckiej możemy pobrać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Jeśli zastanawiasz się jak dokładnie wyliczyć odszkodowanie za nieudaną wycieczkę, zapraszam do kontaktu. Zajmuję się sprawami o odszkodowania oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biur podróży.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.