prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Brak wysokości odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jeśli pracodawca, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie wskazał wysokości odszkodowania, wcale nie oznacza to, że umowa ta jest nieważna. Pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości gwarantowanej przez Kodeks pracy. Z jakimi jednak konsekwencjami wiąże się brak zapłaty lub nieterminowa zapłata odszkodowania przez pracodawcę?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a pracownicy

Co dzieje się z pracownikami przedsiębiorcy, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Czy umowy o pracę ulegają w takim wypadku wygaśnięciu? Czy pracodawca może skorzystać ze skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe