Brak wysokości odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jeśli pracodawca, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie wskazał wysokości odszkodowania, wcale nie oznacza to, że umowa ta jest nieważna. Pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości gwarantowanej przez Kodeks pracy. Z jakimi jednak konsekwencjami wiąże się brak zapłaty lub nieterminowa zapłata odszkodowania przez pracodawcę?

Kiedy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest nieważna?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest nieważna w przypadku, gdy nie zawarto jej w formie pisemnej, czy nie wskazano, na jak długo pracownik nie może np. zatrudnić się w firmie konkurencyjnej dla byłego pracodawcy.

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna zostać wskazana wysokość odszkodowania, jakie ma zostać wypłacane pracownikowi. Niewskazanie takiej wysokości nie oznacza jednak, że umowa będzie nieważna.

W konsekwencji, pomimo niewskazania wysokości odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odszkodowanie i to w wysokości 25% wynagrodzenia, jakie otrzymywał on przed zakończeniem pracy.

Co z nieodpłatnym zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy?     

Można spotkać się z umowami o zakazie konkurencji, zgodnie z którymi pracownikowi za powstrzymanie się od działań konkurencyjnych nie przysługuje żadne odszkodowanie!

Takie zapisy – o nieodpłatnym zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – są nieważne, a pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości gwarantowanej przez Kodeks pracy, która wynosi 25% wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał przed zakończeniem pracy.

Powyższa zasada odnosi się także do sytuacji, w której pracodawca ustali wysokość odszkodowania na niższym poziomie niż wspomniane 25 %.

Jakie są konsekwencje braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty odszkodowania przez pracodawcę?

Jeśli pracodawca spóźni się z zapłatą odszkodowania lub po prostu w ogóle go nie wypłaci, pracownik może podjąć działalność konkurencją w stosunku do byłego pracodawcy.

Co więcej, w omawianym przypadku pracodawca ma obowiązek w dalszym ciągu płacić umówione odszkodowanie, nawet jeśli pracownik podejmie wspomnianą działalność konkurencyjną.

Jak widać, konsekwencje dla pracodawcy, który nie płacił lub spóźnił się z zapłatą odszkodowania, są bardzo duże. Warto wiedzieć, że w takim przypadku pracownik może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę niewypłaconej części odszkodowania, niezależnie od tego, czy umowa o zakazie konkurencji jest nieodpłatna bądź pracodawca nie wskazał w niej wysokości odszkodowania.

Jeśli pracodawca zalega z wypłatą należnego Ci odszkodowania albo zastanawiasz się jak prawidłowo sporządzić umowę o zakazie konkurencji, zapraszam do kontaktu!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.