upadłość przedsiębiorstwa

Zbieg upadłości z restrukturyzacją firmy

Przepisy prawa pozwalają na jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy oraz wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zabieg ten ma na celu ochronę osoby zarządzającej firmą przed odpowiedzialnością za długi tejże firmy.

Termin na ogłoszenie upadłości w dobie pandemii koronawirusa

Niestety z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie, pandemia koronawirusa dla wielu firm skutkować będzie niewypłacalnością i w konsekwencji koniecznością zakończenia działalności. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami, dlatego warto wiedzieć, jak liczyć termin na złożenie niniejszego wniosku.

Jak uniknąć upadłości z uwagi na koronawirusa, czyli restrukturyzacja szansą dla firmy

Niewątpliwie koronawirus wpłynie negatywnie na polską gospodarkę i firmy, w szczególności z branż gastronomicznych, transportowych, turystycznych, hotelarskich czy produkcyjnych. Dla większości przedsiębiorstw wprowadzone ograniczenia czy wręcz brak możliwości prowadzenia działalności może oznaczać zamknięcie firmy i ogłoszenie upadłości. Warto w obecnej sytuacji rozważyć restrukturyzację firmy, która pozwoli nam zminimalizować skutki koronawirusa.

Oddłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Tak zwane oddłużenie dotyczy nie tylko konsumenta, ale także przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy nie tylko z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także możliwości wspomnianego oddłużenia w toku postępowania upadłościowego.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a pracownicy

Co dzieje się z pracownikami przedsiębiorcy, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Czy umowy o pracę ulegają w takim wypadku wygaśnięciu? Czy pracodawca może skorzystać ze skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jedną z poważniejszych sankcji za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika. Kogo dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak liczyć termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ma 30 dni. Istotniejszy jednak problem, z punktu widzenia potencjalnej odpowiedzialności za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, dotyczy tego, jak dokładnie liczyć ten termin.

Kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Kto jednak ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużnika? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna z uwagi na potencjalną odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które musi spełniać szereg wymogów formalnych. Tylko jego prawidłowe przygotowanie stanowi gwarancję ogłoszenia upadłości spółki i w konsekwencji jest szansą na zamknięcie nierentownej działalności, jak i uniknięcie dodatkowych, negatywnych skutków, jakie mogłyby powstać w przypadku, gdyby nie doszło do ogłoszenia upadłości.

Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości

Ustalenie, kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości, jest niezwykle istotne. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie upadłościowe pozwoli nam bowiem nie tylko na zakończenie nierentownej działalności gospodarczej, ale również na uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe