Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a pracownicy

Co dzieje się z pracownikami przedsiębiorcy, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Czy umowy o pracę ulegają w takim wypadku wygaśnięciu? Czy pracodawca może skorzystać ze skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy w przypadku zakazu prowadzenia działalności gospodarczej umowa o pracę wygasa? 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza, że osoba, wobec której go orzeczono, nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG), czy pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej. Szerzej o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej pisałem w artykule „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej„.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek nie skutkuje jednak wygaśnięciem umowy o pracę. Skutek taki nie następuje również w przypadku uprawomocnienia się takiego orzeczenia. Osoba, wobec której orzeczono zakaz, w dalszym ciągu pełni funkcję pracodawcy.

Do wygaśnięcia umowy o pracę dochodzi bowiem w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz innych ustawach. Najczęstszymi przypadkami wygaśnięcia umowy o pracę są śmierć pracownika czy śmierć pracodawcy – o ile nie doszło do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę bądź ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Co dzieje się z pracownikami w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej? 

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie oznacza, że tracimy status pracownika. Przedsiębiorca, wobec którego orzeczono taki zakaz, ma w dalszym ciągu obowiązek zapłaty pracownikom wynagrodzenia oraz uiszczania składek na ubezpieczenie i innych należności.

Jak pracodawca może rozwiązać umowę o pracę? 

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, przedsiębiorca powinien podjąć szereg czynności zmierzających do jego likwidacji, w tym złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG czy rozwiązać w związku z tym umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami w celu zakończenia działalności.

Wypowiadając umowę o pracę w omawianym przypadku, przedsiębiorca, wskazując jako przyczynę likwidację pracodawcy, może skorzystać ze skróconego okresu wypowiedzenia, a więc do 1 miesiąca. Oczywiście rodzi to obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby umowy o pracę rozwiązać w drodze porozumienia między pracodawcą a pracownikami.

Jeśli zastanawiasz się jak prawidłowo powinny być rozwiązane umowy o pracę z pracownikami, w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.