Pozwanie banku w przypadku podpisania aneksu do umowy kredytu frankowego

Czy podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich wyklucza dochodzenie zwrotu nadpłat przeciwko bankom? Co do zasady nie. Sprawdź, na jakie zapisy aneksu do kredytu frankowego należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz odfrankowić swój kredyt.

Spłata kredytu frankowego w CHF a możliwość pozwania banku

Dzięki tzw. ustawie antyspreadowej frankowicze uzyskali możliwość zawarcia aneksu do umowy frankowej i spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich. Zarówno zawarcie takiego aneksu, jak i spłacanie kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich nie wykluczają możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi.

Dlaczego? Wspomniany aneks, jak i możliwość spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich, nie mają bowiem żadnego związku z mechanizmem indeksacji (przewalutowaniem), a więc nie wpływają na zasady ustalania przez bank kursu walut ani na odpowiedzialność banku za stosowanie niedozwolonych zapisów.

Jeśli podpisaliśmy taki aneks i dokonywaliśmy spłat bezpośrednio we frankach szwajcarskich, przygotowując dokumenty do walki o odfrankowienie czy unieważnienie kredytu indeksowanego bądź denominowanego, musimy jedynie pamiętać, aby uzyskać od banku zestawienie z podziałem na wpłaty dokonywane nie tylko w złotówkach, ale również we frankach szwajcarskich.

Kiedy podpisanie aneksu do umowy frankowej uniemożliwia pozwanie banku?

Głównym zarzutem przeciwko umowom frankowym jest jednostronne ustalanie kursu przez bank. W umowach frankowych banki stosują bowiem własne tabele kursowe, których frankowicz nie jest w stanie zweryfikować.

Sytuacja frankowicza komplikuje się, jeśli podpisał on aneks do umowy frankowej zawierającej zasady ustalania kursu waluty, np. do kursu rynkowego lub NBP. Bank traci przez to swobodę w ustalaniu kursu, a frankowicz zyskuje możliwość samodzielnego wyliczenia wysokości dokonywanych spłat.

Wprowadzenie zasad ustalania kursu waluty do umowy frankowej może zatem utrudnić pozwanie banku.

Warto jednak przypomnieć, iż w uchwale z dnia 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) Sąd Najwyższy przesądził, że oceny tego, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (stanowi klauzulę abuzywną), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia tej umowy. Jest to niezwykle istotny argument w walce z bankiem dla tych frankowiczów, którzy podpisali aneks antyspreadowy i spłacają kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich (CHF).

Jeśli podpisałeś aneks do umowy frankowej i masz wątpliwości czy możesz pozwać bank, zwróć się do mnie po pomoc.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.