Jak liczyć termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ma 30 dni. Istotniejszy jednak problem, z punktu widzenia potencjalnej odpowiedzialności za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, dotyczy tego, jak dokładnie liczyć ten termin.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Z powyższego zdania tak naprawdę nie wynika, jak prawidłowo ustalić dzień, od którego liczy się 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak prawidłowo obliczyć termin, w którym trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Kluczowe jest ustalenie, co kryje się pod pojęciem „podstawa do ogłoszenia upadłości”. Z pomocą ponownie przychodzą nam przepisy ustawy prawo upadłościowe, które wprost stanowią, że podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika.

O niewypłacalności dłużnika jako podstawie do ogłoszenia upadłości pisałem w tekście „Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości„.

Co oznacza „niewypłacalność dłużnika”?

Jest to sytuacja, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Innymi słowy, z niewypłacalnością dłużnika mamy do czynienia w sytuacji, w której nie spłacamy w terminie drugiego – a nie pierwszego! – z rzędu wymagalnego zobowiązania, a opóźnienie w spłacie wspomnianego drugiego zobowiązania wynosi przynajmniej 3 miesiące.

Skoro na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości mamy 30 dni, licząc od dnia wystąpienia niewypłacalności, to wniosek ten powinien zostać złożony do sądu nie później niż przed upływem 4-tego miesiąca, licząc od terminu zapłaty (data wymagalności) drugiego z rzędu niespłacanego w terminie zobowiązania.

Tytułem przykładu:

7 stycznia 2018 r. upłynął termin płatności pierwszego naszego zobowiązania, np. wynikającego z faktury VAT, a kolejne zobowiązanie nie zostało zapłacone 7 lutego 2018 r. Jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązania, którego termin płatności wyznaczono na 7 lutego 2018 r. trwa przez okres 3 miesięcy, czyli do dnia 7 maja 2018 r,. to oznacza to, że staliśmy się niewypłacalni. Na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości mamy zatem 30 dni, licząc od dnia 8 maja 2018 r. Jeśli chcielibyśmy w omawianym przykładzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie, to musielibyśmy to zrobić do dnia 6 czerwca 2018 r.

Upadłość jest szansą na zamknięcie nierentownej działalności oraz na uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Jeśli chcesz wiedzieć jak prawidłowo obliczyć termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.