Zgłoszenie nieprawidłowości podczas wakacji a reklamacja wycieczki w biurze podróży

Reklamacja nieudanych wakacji powinna zostać poprzedzona zgłoszeniem niezgodności usług świadczonych przez biuro turystyczne z umową. Sprawdź, jak skutecznie to zrobić.

Nieprawidłowości w trakcie wakacji a odpowiedzialność biura podróży

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność tak naprawdę za każdą nieprawidłowość. Odpowiedzialność ta dotyczy takich kwestii jak:

1) warunki zakwaterowania – w tym zaniżony standard hotelu lub pokoju, braki w wyposażeniu pokoju, hałaśliwa ulica, brak widoku na morze czy zepsuta klimatyzacja;

2) brudny i niewystarczająco sprzątany pokój czy brak codziennej wymiany ręczników;

3) niedogodności w postaci nocnego hałasu, który zakłóca sen;

4) monotonny jadłospis, nieświeże jedzenie czy zabrudzone naczynia i stoły;

5) utrata lub kradzież bagażu podczas przejazdu lub pobytu w hotelu;

6) zanieczyszczona, zaniedbana plaża hotelowa czy brak obiecanych atrakcji.

Katalog rzeczy, za które odpowiada biuro podróży, jest bardzo szeroki. Więcej na temat odpowiedzialności biura podróży pisałem w artykule: „Za co ponosi odpowiedzialność biuro podróży?”.

Zgłoszenie nieprawidłowości podczas wakacji – obowiązek podróżnego

Odpowiedzialność biura podróży jest co do zasady uzależniona od zgłoszenia przez podróżnego nieprawidłowości, np. dotyczących robactwa w pokoju czy niedziałającej klimatyzacji.

Przyjmuje się, że odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie umowy jest uzależniona od jego wiedzy o wspomnianych nieprawidłowościach. Podróżny zgłaszając je umożliwia organizatorowi imprezy podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia, np. poprzez przeniesienie do innego pokoju.

Naruszenie przez podróżnego obowiązku zawiadomienia biura podroży o nieprawidłowościach może zostać zakwalifikowane jako przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody, a nawet skutkować nieuwzględnieniem żądania obniżenia ceny, wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Zgłoszenie nieprawidłowości podczas wakacji – jak to skutecznie zrobić?

O nieprawidłowościach podróżny powinien zawiadomić organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej. Zawiadomienie takie powinniśmy zatem złożyć w jak najkrótszym czasie – najlepiej zrobić to w tym samym dniu, w którym zauważyliśmy nieprawidłowości. Nie warto zwlekać z przekazaniem takiej informacji, ponieważ wpływa to niekorzystnie na naszą sytuację.

Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane rezydentowi, który jest swego rodzaju przedstawicielem biura podróży w danym obiekcie.

Bardzo ważne jest, abyśmy byli w stanie udowodnić, że zgłoszenie nieprawidłowości miało miejsce. Wskazane jest zatem, aby zgłoszenie to, które powinno zostać  potwierdzone przez rezydenta, złożyć w formie pisemnej. Uzyskujemy w takim wypadku niezbity dowód na to, że doszło do zgłoszenia nieprawidłowości podczas wakacji.

Sama bowiem rozmowa może okazać się niewystarczająca. Jeśli rezydent odmawia podpisania pisemnego zgłoszenia nieprawidłowości, możemy nagrać rozmowę z nim albo skontaktować się z infolinią biura podróży lub wysłać bezpośrednio maila z listą nieprawidłowości.

Warto pamiętać, że zgłoszenie nieprawidłowości można zawsze wysłać agentowi, który sprzedał nam wycieczkę, np. poprzez wiadomość e-mail.

Co powinno zawierać zgłoszenie nieprawidłowości?

Przed wyjazdem na urlop należy zrobić zdjęcia umowy zawartej z biurem podróży albo wziąć ją ze sobą. Znajdziemy tam opis, w jaki sposób zgłaszać wszelkie uwagi w trakcie naszych wakacji.

Niemniej jednak każde zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać:

1) nasze dane osobowe – imię i nazwisko;

2) numer rezerwacji oraz hotel, w którym spędzamy wakacje;

3) listę wszystkich niezgodności;

4) termin, w którym powinny zostać usunięte niezgodności.

Zgłaszając nieprawidłowości, nie wolno zapominać o ich prawidłowym udokumentowaniu, w szczególności w postaci dokumentacji zdjęciowej lub filmowej. Warto także poprosić o dane kontaktowe osób, które razem z nami są na wakacjach i w razie czego mogłyby potwierdzić naszą wersję w sądzie.

Zgłoszenie nieprawidłowości a reklamacja nieudanych wakacji

Są to dwie różne rzeczy. Zgłoszenia dokonujemy bowiem – w miarę możliwości – podczas wycieczki, a reklamację składamy do biura podróży już po wakacjach. O tym, jak napisać i złożyć reklamację, co można reklamować i ile dni mamy na jej napisanie, pisałem w tekście: „Reklamacja nieudanych wakacji”.

Brak zgłoszenia nieprawidłowości bądź nieudokumentowanie takiego zgłoszenia, może wpłynąć na przyznanie lub wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Ważne w takiej sytuacji będzie prawidłowe przygotowanie reklamacji, a następnie pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.

Jeśli jesteś w trakcie wakacji i nie wiesz, jak dokładnie zgłosić nieprawidłowości albo chciałbyś pozwać biuro podróży, zapraszam do kontaktu ze mną.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.