Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie – czyli czego można żądać z OC sprawcy szkody?

Poszkodowany jest uprawniony nie tylko do żądania zapłaty zadośćuczynienia za doznane cierpienie i krzywdy, ale również do zwrotu wszystkich kosztów, które pozostają w tzw. w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z wyrządzoną szkodą. Sprawdź, czego możesz się domagać jako osoba poszkodowana od zakładu ubezpieczeń.

Uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia a zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać na rzecz poszkodowanego odpowiednią sumę z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne.

Do uszkodzenia ciała polegającego na naruszeniu integralności fizycznej w postaci, np. złamania ręki lub rozstroju zdrowia (choroba psychiczna lub nerwica) musi dojść z winy osoby trzeciej. W takim wypadku poszkodowany może domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego bezpośrednio od sprawcy szkody bądź zakładu ubezpieczeń, a więc z OC sprawcy szkody (wypadku).

Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia a zwrot poniesionych kosztów  

Niezależnie od zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie sprawca szkody, w tym zakład ubezpieczeń, jest odpowiedzialny za naprawienie powstałej szkody, która obejmuje w szczególności:

1) koszty leczenia i rekonwalescencji, w tym koszty, które nie są finansowane ze środków publicznych;

2) zaliczki na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją;

3) koszty dojazdu do placówek medycznych;

4) koszty opieki osoby trzeciej;

5) zwrot kosztów z tytułu utraconych zarobków w wyniku wypadku i następnie leczenia;

6) zwrot kosztów zniszczonych w wypadku ubrań oraz rzeczy osobistych;

7) zwrot kosztów zakupu lekarstw oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, np. wózka inwalidzkiego.

Prawo do domagania się renty z OC sprawy szkody

Ponadto, poszkodowany może żądać od sprawcy szkody odpowiedniej renty, jeżeli:

1) całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej (tzw. renta uzupełniająca / wyrównawcza);

2) na gorsze zmieniły się jego perspektywy na przyszłość;

3) zwiększyły się jego potrzeby (tzw. renta na zwiększone potrzeby).

Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach można zamiast renty lub jej części, domagać się jednorazowego odszkodowania. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu (przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej).

Zadośćuczynienie i zwrot kosztów w przypadku śmierci poszkodowanego

Jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sprawca szkody lub zakład ubezpieczeń są zobowiązani do:

1) zwrotu kosztów leczenia oraz pogrzebu – osobie, które je poniosła;

2) zapłaty tzw. renty wyrównawczej (alimentacyjnej) – osobie, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny;  

3) zapłaty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w wypadku samochodu, osoba poszkodowana może domagać się w szczególności:

1) zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu – w przypadku szkody częściowej;

2) odszkodowania za zniszczenie samochodu; – w przypadku szkody całkowitej;

3) zwrotu kosztów odholowania uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia;

4) odpowiedniej sumy pieniężnej z tytułu utraty wartości handlowej auta;

5) zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu;

6) zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy – więcej na ten temat dowiesz się w artykule: „Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC? ”. 

Pomoc radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych

Praktyką ubezpieczycieli jest bezprawne zaniżanie należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach drogowych. Bardzo często zdarza się jednak, że sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, czego możemy żądać z OC sprawcy wypadku.

Jeśli zastanawiasz się, czego możesz domagać się od ubezpieczyciela albo nie wiesz, jak wycenić należne Ci zadośćuczynienie pieniężne, zapraszam do kontaktu. Pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.