Czy z OC sprawcy szkody można żądać zwrotu kosztów holowania?

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów holowania z OC sprawcy szkody.

Zwrot kosztów holowania z OC sprawcy szkody a zasada pełnego odszkodowania

Zgodnie z tzw. zasadą pełnego odszkodowania naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Bardzo często odholowanie samochodu z miejsca wypadku jest konieczne, gdy jego stan techniczny nie pozwala na dalszą jazdę, zaś pozostawienie go na drodze jest niemożliwe zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i z uwagi na możliwość kradzieży. Odholowanie jest także konieczne z uwagi na to, że w razie zajścia wypadku poszkodowany obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.

Zachowanie polegające na niezwłocznym odholowaniu pojazdu z miejsca zdarzenia oraz umieszczenie go w odpowiednim miejscu zapewniającym mu ochronę i odpowiednie warunki dla przeprowadzenia czynności związanych z oceną szkody jest zatem w pełni uzasadnione.

W konsekwencji uznać należy, iż koszty, które poszkodowany poniósł z tytułu holowania pojazdu, są klasycznym przykładem uszczerbku majątkowego, który powinien zostać pokryty przez sprawcę szkody. Oznacza to, że poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów holowania z OC sprawy szkody do warsztatu bądź miejsca zamieszkania.

O tym, czego dokładnie jako osoba poszkodowana możesz domagać się z OC sprawcy szkody, dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu z OC sprawcy szkody”.

W jakim zakresie można żądać zwrotu kosztów holowania z OC sprawcy szkody?

Korzystając z usług podmiotu zajmującego się profesjonalnie odholowywaniem pojazdów należy pamiętać, że jeżeli wynagrodzenie za holowanie przekracza typową (standardową) cenę na danym lokalnym rynku za tego typu usługi, to ubezpieczyciel może być uprawniony do odmowy pokrycia całości poniesionych przez nas kosztów holowania.

Wynika to z obowiązku minimalizowania rozmiaru szkody przez osobę poszkodowaną. Co więcej, na poszkodowanym ciąży obowiązek zorientowania się, jak kształtują się ceny za odholowanie pojazdu, jak również negocjowania cen proponowanych przez podmioty świadczące te usługi. Innymi słowy, poszkodowany mając taką możliwość, winien skorzystać z usług tańszej firmy.

Należy jednak dodać, że powyższa zasada nie zawsze znajdzie zastosowanie. Uwzględnić bowiem należy stan po wypadku poszkodowanego, który może być w szoku i niekoniecznie będzie zdolny do podejmowania w sposób racjonalny decyzji o wyborze holownika czy też negocjowania stawek. Co więcej, poszkodowany może doznać obrażeń, w wyniku których zostanie on zabrany do szpitala, a holowanie zleci policja.

W powyższych przypadkach, zakład ubezpieczeń powinien dokonać zwrotu kosztów holowania w pełnej wysokości.

Pomoc radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych

Pamiętaj, że w przypadku odmownej decyzji w zakresie zwrotu kosztów holowania lub zaniżenia Twojego odszkodowania możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie w pełnej wysokości lub chciałbyś zweryfikować decyzję ubezpieczyciela, skontaktuj się ze mną. Pomagam osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.