Kiedy można żądać zwrotu kosztów parkowania z OC sprawcy szkody?

Sprawca szkody ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów powstałych w związku z wypadkiem, w tym kosztów parkowania. Osoba poszkodowana może domagać się ich zwrotu z OC sprawcy szkody, a więc bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Zwrot kosztów parkowania z OC sprawcy szkody a szkoda całkowita

Koszty parkowania pojawiają się bardzo często przy tzw. szkodzie całkowitej, ponieważ konieczne jest zagospodarowanie zniszczonego samochodu (wraku). Jeżeli osoba poszkodowana nie posiada własnego miejsca postojowego czy garażu, będzie ona zmuszona do przechowania pojazdu na płatnym parkingu.

W przypadku szkody całkowitej powszechnie przyjmuje się, że z OC sprawcy szkody można żądać zwrotu kosztów parkowania od momentu zgłoszenia szkody aż do momentu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (czyli chwili, kiedy sprzedaż wraku była możliwa).

Z uwagi na to, że sprzedaż wraku w praktyce nigdy nie następuje w dniu wypłaty odszkodowania, okres parkowania, który powinien być refundowany z OC sprawcy szkody, obejmuje także czas niezbędny na zagospodarowanie i zbycie warku. Zgodnie z obowiązkiem minimalizowania rozmiaru szkody przez osobę poszkodowaną, sprzedaż wraku winna zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia wypłaty odszkodowania.

W przypadku przekroczenia powyższego terminu, ubezpieczyciel będzie uprawniony do odmowy pokrycia części kosztów parkowania.

Należy również pamiętać o tym, aby stawka dzienna za parkowanie nie przekraczała typowej (standardowej) ceny na danym rynku lokalnym za tego typu usługi. W przypadku przekroczenia niniejszej stawki ubezpieczyciel także będzie uprawniony do odmowy zwrotu części poniesionych przez nas kosztów.  

Zwrot kosztów parkowania z OC sprawcy szkody a szkoda częściowa

W przypadku szkody częściowej także mogą pojawić się koszty z tytułu parkowania (przechowywania) uszkodzonego pojazdu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedłuża się czas oczekiwania na naprawę lub niezbędne części, a warsztat naprawczy (autoryzowany serwis marki) nie jest w stanie zapewnić nieodpłatnego przechowania pojazdu przed naprawą.

Kiedy jeszcze można żądać zwrotu kosztów parkowania z OC sprawcy szkody?

Bardzo często w dniu wypadku osoba poszkodowania nie ma wiedzy, co do sposobu zakwalifikowania szkody przez ubezpieczyciela. Nie można wymagać od poszkodowanego, aby niejako odgórnie zakładał, że pojazd nie będzie naprawiany.

Jeżeli poszkodowany w oczekiwaniu na decyzję ubezpieczyciela co do sposobu zakwalifikowania szkody pozostawił samochód na płatnym parkingu, to obowiązkiem ubezpieczyciela będzie pokrycie poniesionych z tego tytułu kosztów.

Pomoc radcy prawnego w sprawach odszkodowawczych

Nagminną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie należnych osobom poszkodowanym odszkodowań. Także w przypadku kosztów parkingu, ubezpieczyciele bardzo często odmawiają pokrycia poniesionych kosztów w pełnej wysokości, wypłacając odszkodowanie z niniejszego tytułu za okres, np. do 7 dni od dnia uzyskania informacji o sposobie zakwalifikowania szkody. Taka praktyka jest niedopuszczalna.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w sporze z ubezpieczycielem, weryfikacji stanowiska wyrażonego w wydanej przez niego decyzji albo zastanawiasz się, jak napisać pozew o odszkodowanie, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.