Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC?

Jeśli w wyniku wypadku utracimy możliwość korzystania z samochodu, przysługuje nam auto zastępcze z OC sprawcy szkody. Koszt takiego najmu pokrywany jest przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku możemy domagać się pokrycia wszystkich kosztów najmu.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów najmu auta zastępczego?

Prawo do najmu auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy szkody przysługuje praktycznie w każdym przypadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy uszkodzony samochód był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, czy dojeżdżałeś nim codziennie do pracy.

Odmowa zwrotu kosztów najmu auta zastępczego

Ubezpieczyciele bardzo często nie zwracają kosztów najmu auta zastępczego, twierdząc, że na czas naprawy możemy korzystać z komunikacji publicznej lub taksówek, bądź też mamy możliwość korzystania z drugiego samochodu. Ubezpieczyciele mają prawo do odmowy jedynie w drugiej sytuacji.

Tylko gdy mamy możliwość korzystania z innego samochodu ubezpieczyciel jest uprawniony do odmowy pokrycia kosztów najmu auta zastępczego. Ubezpieczyciel może nie zwrócić kosztów najmu, jeśli wykaże, że uszkodzonego samochodu używaliśmy sporadycznie.

Wynajem auta zastępczego – ważne kwestie

Wynajmując samochód zastępczy, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie wynajmować auta wyższej klasy niż uszkodzone. Wtedy ubezpieczyciel będzie miał bowiem prawo do odmowy pokrycia pełnej kwoty najmu.

Drugą istotną kwestią jest czas najmu pojazdu zastępczego. Należy przy tym rozróżnić dwa rodzaje czasu naprawy, które wyodrębniają ubezpieczyciele: okres rzeczywisty oraz technologiczny naprawy.

W przypadku szkody częściowej auto zastępcze przysługuje nam przez cały rzeczywisty okres naprawy, tj. od dnia uszkodzenia pojazdu do dnia, w którym możemy odebrać naprawiony pojazd.

Ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania, powołując się na tzw. technologiczny czas naprawy, który jest czasem teoretycznym i nie uwzględnia wielu czynników, takich jak oględziny, oczekiwanie na kosztorys czy zamówione części. Praktyka taka jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem.

Szkoda całkowita a auto zastępcze

W przypadku szkody całkowitej mamy prawo domagać się zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, licząc od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym możemy nabyć analogiczny pojazd.

Przyjmuje się, iż nabycie nowego pojazdu, w tym zagospodarowanie i sprzedaż wraku, powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty powiadomienia nas przez ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej i wypłacie z tego tytułu odszkodowania.

Powszechną praktyką ubezpieczycieli jest zaniżanie bądź odmowa wypłaty odszkodowania za auto zastępcze. Jeśli nie wiesz jak pozwać ubezpieczyciela, zwróć się do mnie po pomoc, a otrzymasz należne Ci odszkodowanie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.