Pozywam biuro podróży – co warto wiedzieć?

Czego możemy domagać się, jeśli jesteśmy niezadowoleni z naszych wakacji? Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za nieudane wakacje? W jakim terminie powinniśmy wystąpić z żądaniami przeciwko organizatorowi? Jak możemy odzyskać pieniądze za nieudane wakacje? Sprawdź, jakie przysługują Ci roszczenia w przypadku nieudanego urlopu i jak możesz się o nie ubiegać od biura podróży.

Kto ponosi odpowiedzialność za nieudane wakacje?

Odpowiedzialność za wszelkie niezgodności podczas naszego urlopu ponosi organizator turystyki (biuro podróży). Warto pamiętać, iż reklamację można złożyć także u agenta, który sprzedał nam wycieczkę. Nie oznacza to jednak, że agent ten ponosi odpowiedzialność za nieudane wakacje.

Zakres odpowiedzialności biura podróży

Odpowiedzialność biura podróży jest bardzo szeroka, albowiem dotyczy ona wszelkich niezgodności, które miały miejsce podczas naszego urlopu, a które zgodnie z umową nie powinny mieć miejsca.

Niezgodność ta może dotyczyć wszelkich sytuacji, które odbiegają od treści zawartej umowy, takich jak: zaniżony standard hotelu, zbyt mały pokój lub pokój bez widoku na morze, wady w wyposażeniu pokoju, mdłe i kiepskiej jakości posiłki, brak bazy nurkowej czy barów, a nawet zabrudzony basen.

Więcej o odpowiedzialności biura podróży dowiesz się z wpisu „Za co ponosi odpowiedzialność biuro podróży„.

Rekompensata za nieudane wakacje

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z wykupionej wycieczki, bądź w trakcie naszego urlopu doszło do określonych nieprawidłowości, możemy domagać się obniżenia ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, odszkodowania za poniesione szkody oraz zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop.

Przy dochodzeniu roszczeń przeciwko organizatorowi turystyki, warto odnieść się do tzw. tabeli frankfurckiej, która pomoże nam ocenić wysokość należnego odszkodowania oraz orzecznictwa sądów, które rozstrzygały podobne sprawy (zbiór orzeczeń można znaleźć tutaj).

Kiedy wystąpić do sądu w związku z nieudanymi wakacjami?

Pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży musi zostać wniesiony do sądu przed upływem 3-letniego terminu przedawnienia, który jest liczony od dnia zakończenia wycieczki.

Należy jednak pamiętać, że pozew powinien zostać poprzedzony reklamacją usługi turystycznej – z uwzględnieniem odpowiedniego czasu na jej rozpoznanie przez biuro podróży.

Pozywając biuro podróży powinniśmy mieć także na uwadze ewentualne ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności biura podróży. Ważne jest także posiadanie odpowiednich dowodów świadczących o nieprawidłowościach podczas naszych wakacji, w szczególności dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.

Należy również pamiętać o tym, iż wszelkie nieprawidłowości podczas wakacji powinny być zgłaszane niezwłocznie rezydentowi, który jest przedstawicielem biura podróży.

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo sporządzić pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, zgłoś się do mnie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.