Szkoda częściowa a odszkodowanie za auto zastępcze z OC sprawcy szkody

Jeśli Twój samochód został uszkodzony w wypadku, przysługuje Ci prawo żądania auta zastępczego z OC sprawcy szkody na czas naprawy Twojego samochodu.

Prawo do najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody a szkoda częściowa

Ze szkodą częściową mamy do czynienia w sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego auta jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Jeśli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przyjmuje się, że naprawa nie jest ekonomicznie opłacalna, a szkoda stanowi tzw. szkodę całkowitą.

Prawo do najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody przysługuje zarówno w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i całkowitej. Bez znaczenia jest, do jakich celów osoba poszkodowana używa wynajętego pojazdu: prowadzenia działalności gospodarczej czy załatwiania prywatnych spraw życia codziennego np. dojeżdżania do pracy.

Dobowa stawka najmu a odszkodowanie z OC sprawcy szkody za auto zastępcze

Wynajmując auto zastępcze musimy pamiętać, że powinno ono być podobnej klasy do uszkodzonego pojazdu. Czynsz najmu za pojazd zastępczy powinien zatem zostać ustalony według stawki obowiązującej na danym rynku lokalnym.

W przypadku wynajęcia auta zastępczego wyższej klasy albo według zawyżonej dobowej stawki najmu, ubezpieczyciel z pewnością zaniży wysokość odszkodowania.

Technologiczny czas naprawy a odszkodowanie z OC sprawcy szkody za auto zastępcze

W sprawach dotyczących zwrotu kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy szkody, ubezpieczyciele powołują się na tzw. technologiczny czas naprawy jako uzasadniony okres, za który osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie przy szkodzie częściowej.

Technologiczny czas naprawy to nic innego jak czysto hipotetyczny czas wyliczany na podstawie stosownych programów komputerowych, który nie uwzględnia wielu faktycznych elementów naprawy jak: oczekiwanie w kolejce na naprawę, sprowadzenie części zamiennych, technologiczna przerwa potrzebna na wyschnięcie świeżej powłoki lakierniczej przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją oraz montażem pojazdu itd.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych zgodnie przyjmuje się, że ograniczenie okresu, za który przysługuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego do tzw. technologicznego czasu naprawy, nie realizuje zasady pełnego odszkodowania.

Odszkodowanie z OC sprawcy szkody za auto zastępcze oznacza zatem obowiązek zwrotu kosztów wynajmu samochodu za rzeczywisty, a nie technologiczny okres naprawy uszkodzonego pojazdu.

Rzeczywisty czas naprawy a odszkodowanie z OC sprawcy szkody za auto zastępcze

Czas najmu przy szkodzie częściowej, który pokrywany jest z OC sprawcy szkody obejmuje tzw. rzeczywisty czas naprawy, tj. okres liczony od dnia uszkodzenia pojazdu do dnia jego naprawy, a więc do dnia, w którym poszkodowany mógł odebrać pojazd z warsztatu naprawczego, a pojazd był już sprawny.

Rzeczywisty czas naprawy w przeciwieństwie do technologicznego uwzględnia faktyczne elementy naprawy, o których pisałem wcześniej oraz okoliczności wyznaczone przez proces likwidacji szkody, takie jak: oczekiwanie na oględziny, czas oczekiwania na ponowne oględziny czy uzgodnienia poszkodowanego z ubezpieczycielem co do zakresu naprawy.

W wyroku z dnia 5 listopada 2004 r., w sprawie II CK 494/03 Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że przy szkodzie częściowej obowiązek zwrotu kosztów najmu auta zastępczego obejmuje okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu, którym jest rzeczywisty, a nie technologiczny czas naprawy.

W przypadku najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej, ubezpieczyciel powinien zatem zwrócić poniesione przez poszkodowanego koszty za okres pozbawienia poszkodowanego możliwości korzystania z jego samochodu, który wyznacza rzeczywisty, uzasadniony okolicznościami danej sprawy, czas naprawy.

Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowania za auto zastępcze z OC sprawcy szkody

Spory o zwrot kosztów najmu auta zastępczego zdarzają się bardzo często. Pomagam nie tylko poszkodowanym bezpośrednio w wypadkach samochodowych, ale także warsztatom naprawczym, które oferują bezgotówkowy wynajem pojazdu zastępczego z OC sprawcy szkody (w ramach cesji wierzytelności).

Pamiętaj, że na dochodzenie roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi masz 3 lata od dnia wypadku. Praktyką ubezpieczycieli jest bezzasadna odmowa wypłaty odszkodowania bądź jego znaczące obniżenie, dlatego warto zweryfikować działania ubezpieczyciela.

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo sporządzić pozew o zwrot kosztów najmu auta zastępczego albo na jak długo przysługuje Ci auto zastępcze, zapraszam do kontaktu! Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, w szczególności w sprawach dotyczących aut zastępczych z OC sprawcy szkody.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.