Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie co do zasady dwóch sytuacjach: gdy sprawca wypadku nie posiada wykupionego OC oraz gdy uciekł on z miejsca zdarzenia. Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może odmówić wypłaty odszkodowania?

Nieznany sprawca a odszkodowanie z OC

W przypadku ucieczki sprawcy, istnieją pewne ograniczenia w zakresie naprawy szkód. Jeśli szkoda została wyrządzona przez kierowcę, którego tożsamości nie udało się ustalić, ograniczenia dotyczą wypłaty odszkodowania za szkodę w mieniu, a więc np. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

UFG nie wypłaci nam odszkodowania za uszkodzenie naszego pojazdu, jeżeli w zdarzeniu nie doszło do śmierci któregokolwiek z uczestników wypadku bądź żaden z uczestników nie odniósł poważniejszych obrażeń, a więc takich które trwają dłużej niż 14 dni. Oznacza to, że na odszkodowanie nie mogą liczyć osoby, którym nieustalony sprawca wyrządził jedynie szkodę w mieniu.

Jednocześnie w omawianym przypadku UFG każdorazowo pomniejsza należne nam odszkodowanie o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro. Dzięki temu UFG nie musi likwidować ogromnej liczby drobnych szkód majątkowych, które wyrządził nieznany sprawcy, np. powstałych w wyniku otarcia samochodu na parkingu osiedlowym.

Z uwagi na omawiane ograniczenie, warto posiadać dobrowolne ubezpieczenie AC, które powinno pokryć poniesione szkody spowodowane przez nieznanego kierowcę. Wielokrotnie ustalenie sprawcy może okazać się po prostu niemożliwe.

O tym kiedy i jak dochodzić odszkodowania od UFG w przypadku nieznanego sprawy, sprawcy który uciekł z miejsca zdarzenia bądź wypadku spowodowanego przez sprawcę bez ważnego ubezpieczenia OC, dowiesz się w wpisie „Kiedy i jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego„.

Ubezpieczenie AC a jego wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG

Przy likwidacji szkody w mieniu przez UFG mamy obowiązek złożenia oświadczenia o braku posiadania ubezpieczenia AC. Dlaczego? Jeśli posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC, to właśnie z tej polisy zostanie wypłacone nam odszkodowanie.

UFG w takim wypadku wyrównuje szkodę w części, której nie pokryje posiadane przez nas ubezpieczenie, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

Powyższe oznacza, że wypłacenie odszkodowania z AC nie ma i nie będzie miało wpływu na naszą historię ubezpieczeniową.

Pomagam osobom poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań od nieznanych sprawców, sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia bądź spowodowali wypadek nie mając ważnego ubezpieczenia OC. Zapraszam do kontaktu!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.