Kiedy i jak uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Może zdarzyć się, że sprawca wypadku nie ma wykupionego ubezpieczenia OC albo uciekł z miejsca zdarzenia. Nie otrzymamy w takim wypadku odszkodowania od ubezpieczyciela, ale nasze roszczenia możemy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Nieznany sprawca lub brak ubezpieczenia OC

Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia OC albo nie ustalono jego tożsamości (sprawca uciekł z miejsca zdarzenia), odszkodowanie co do zasady wypłaca UFG.

Oczywiście UFG wypłaca odszkodowanie także w innych przypadkach, np. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, aczkolwiek najczęstsze przypadki dotyczą właśnie braku ubezpieczenia OC bądź nieustalenia tożsamości sprawcy szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Jeśli sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC bądź zbiegł z miejsca zdarzenia, zgłoszenie szkody możemy skierować do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń, który sprzedaje ubezpieczenia OC.

Żaden z tych ubezpieczycieli nie ma prawa odmówić przyjęcia naszego zgłoszenia. Co to oznacza? To, że zgłoszenie szkody możemy skierować do prawie każdego znanego nam zakładu ubezpieczeń, a więc PZU, STU ERGO HESTIA czy TUiR WARTA.

Następnie ubezpieczyciel, za którego pośrednictwem zostało zgłoszone roszczenie, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Wydziału Likwidacji Szkód UFG.

Ten następnie weryfikuje przesłane dokumenty i podejmuje decyzję o wypłacie bądź przyznaniu odszkodowania. O tym, że dokumenty zostały przesłane do UFG, jesteśmy każdorazowo powiadamiani przez ubezpieczyciela. 

Po otrzymaniu  dokumentacji, UFG ma co do zasady 30 dni na wydanie decyzji, w tym wypłatę bezspornej części świadczenia, a więc kwoty, która przysługuję nam bez względu na dalsze rozwinięcie sprawy.

Jeśli konieczne jest wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności.

Kiedy zgłosić roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Pamiętaj, że na zgłoszenie roszczeń do UFG masz co do zasady 3 lata, licząc od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do zadośćuczynienia za nią. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W przypadku, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa

Nieznany sprawca uszkodził Twój samochód albo nie miał ważnego ubezpieczenia OC? Jeśli zastanawiasz się, jak w takiej sytuacji dochodzić odszkodowania za uszkodzenie bądź zniszczenie samochodu, zapraszam do kontaktu. Wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości i powiem Ci jak oraz od kogo możesz dochodzić należnego Ci odszkodowania.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.