Umowa leasingu a zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

W przypadku uszkodzenia samochodu, który jest przedmiotem leasingu, poszkodowanym jest zawsze leasingodawca. To jemu przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy w takim wypadku, jako leasingobiorca, mamy jednak prawo do korzystania z pojazdu zastępczego i żądania zwrotu poniesionych z niniejszego tytułu kosztów?

Prawo do najmu pojazdu zastępczego

Utrata możliwości korzystania z samochodu wskutek jego uszkodzenia lub zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W ramach polisy OC sprawcy szkody możemy ubiegać się od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów pojazdu zastępczego, niezależnie od tego czy samochód służył do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też był wykorzystywany w celach prywatnych.

Sytuacja komplikuje się, gdy uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ samochód będący przedmiotem leasingu. Szkodę w takim wypadku ponosi bowiem leasingodawca i to on co do zasady jest uprawniony do żądania naprawienia szkody w pojeździe.

Uszkodzenie lub zniszczenie samochodu leasingowanego a zwrot kosztów pojazdu zastępczego

Kierowcy zastanawiają się, czy gdy pojazd leasingowany ulegnie zniszczeniu, mają prawo domagać się zwrotów kosztu pojazdu zastępczego.

Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ koszty najmu pojazdu zastępczego powodują bezpośredni uszczerbek w majątku naszym, a nie leasingodawcy. Ubezpieczyciel jest zatem zobowiązany do wyrównania powstałej szkody majątkowej i musi zwrócić koszta najmu pojazdu zastępczego.

Dochodząc jednak odszkodowania od ubezpieczyciela należy pamiętać na jaki czas możemy wynająć auto zastępcze oraz jakiej klasy. Więcej o istotnych kwestiach związanych z dochodzeniem odszkodowania za najem auta zastępczego z OC sprawcy szkody pisałem w artykule „Kiedy i na jak długo przysługuje auto zastępcze z oc„.

Cesja wierzytelności a zwrot kosztów pojazdu zastępczego

Warto wiedzieć, iż jeśli chcemy dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego, to nie potrzebujemy w tym zakresie żadnych oświadczeń leasingodawcy.

Kwestii zwrotu poniesionych kosztów pojazdu zastępczego nie należy bowiem mylić z sytuacją, w której jako leasingobiorca chcielibyśmy dochodzić odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu.

Taka możliwość istnieje, przy czym warunkiem dochodzenia przez nas odszkodowania – w przeciwieństwo do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego – jest zawarcie z leasingodawcą umowy cesji wierzytelności wynikającej z uszkodzonego lub zniszczonego samochodu.

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania za auto zastępcze? Zwróć się do mnie! Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, w tym z tytułu zwrotu kosztów najmu za auto zastępcze z OC sprawcy szkody.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.