Odpowiedzialność biura podróży za zagubiony lub uszkodzony bagaż

Zagubienie lub uszkodzenie bagażu to jedne z najgorszych sytuacji podczas wymarzonego urlopu. Na szczęście przepisy umożliwiają nam w takiej sytuacji dochodzenie odszkodowania, a nawet zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Zasada odpowiedzialności biura podróży

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich elementów objętych zawartą umową o udział w imprezie turystycznej, np. za przewóz do miejsca wypoczynku czy zakwaterowanie.

Jeśli wykupiliśmy wycieczkę w biurze podróży i umowa obejmowała między innymi przejazd albo przelot do danego miejsca, to w przypadku zaginięcia albo uszkodzenia bagażu podczas podróży odpowiedzialność poniesie biuro podróży.

Należy pamiętać, że biuro podróży nie może bronić się argumentem, że przewozem zajmowała się inna firma transportowa. To samo dotyczy organizacji przelotu przez linie lotnicze.

Odszkodowanie za zagubiony lub uszkodzony bagaż

Jeśli doszło do zagubienia lub uszkodzenia naszego bagażu, możemy domagać się od biura podróży odpowiedniego odszkodowania.

Warto przed urlopem zrobić zdjęcia spakowanego sprzętu i rzeczy oraz zachować dowody ich zakupów. Umożliwi to nam ustalenie wysokości należnego nam odszkodowania za zagubiony lub uszkodzony bagaż.

Biuro podróży odpowiada nie tylko za zagubiony lub uszkodzony bagaż, ale także za jego kradzież, np. z hotelowego pokoju.

Zagubiony bagaż a zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Utrata bagażu niewątpliwie wiąże się z utratą przyjemności z wakacji. Zamiast wypoczywać i korzystać z atrakcji, poświęcamy czas na załatwianie wszelkich formalności związanych z utratą bagażu, jesteśmy zmuszeni do kupienia wszystkich niezbędnych rzeczy na miejscu (ubrań, kosmetyków czy sprzętu sportowego), co uniemożliwia nam swobodny wypoczynek.

W przypadku rozczarowania nieudanymi wakacjami z uwagi na zagubienie naszego bagażu, możemy domagać się od biura podróży zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, którego wysokość może sięgać nawet kilkudziesięciu procent ceny wykupionych wakacji.

Odpowiedzialność linii lotniczych za zagubiony bagaż

Jeśli wykupiliśmy zorganizowane wakacje obejmujące przelot liniami lotniczymi, odpowiedzialność za zagubiony bagaż ponosi nie tylko biuro podróży, ale także linie lotnicze.

Zgodnie z tzw. konwencją montrealską przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1.131 SDR (ok. 5.388 złotych).

W razi uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu jesteśmy zobowiązani do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku zniszczenia pasażer ma 7 dni na wysłanie reklamacji, a w razie opóźnienia – 21 dni. Jeśli chodzi o zaginiony bagaż to przepisy nie precyzują terminu na złożenie reklamacji.

Należy pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności zgłosić na lotnisku fakt zagubienia lub uszkodzenia bagażu poprzez wypełnienie tzw. raportu niezgodności bagażowej.

Na dochodzenie roszczeń od linii lotniczych na drodze sądowej mamy z kolei 2 lata.

Możemy zatem zdecydować czy odszkodowania za zagubiony bagaż chcemy dochodzić od linii lotniczych bądź biura podróży. Warto jednak pamiętać, że od linii lotniczych nie możemy dochodzić zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Reklamacja do biura podróży i pozew o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia naszego bagażu powinniśmy w pierwszej kolejności poinformować o tym naszego pilota wycieczki. Po powrocie z wakacji należy sporządzić reklamację do biura podróży, w której będziemy domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop z uwagi na utratę naszego bagażu.

W przypadku odmowy uwzględnienia naszej reklamacji, pozostaje nam skierowanie do sądu pozwu o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Na sporządzenie tak reklamacji, jak i pozwu, mamy 3 lata.

Zdecydowanie prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest dochodzenie roszczeń od biura podróży. Jeśli podczas Twoich wakacji doszło do zagubienia lub uszkodzenia bagażu, warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy prawnikowi zajmującemu się prawem turystycznym. Zapraszam do kontaktu!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.