Ustawa antyspreadowa a unieważnienie abuzywnych klauzul indeksacyjnych

W wyniku wejścia w życie ustawy antyspreadowej nie doszło do eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, chociaż banki twierdzą inaczej. Do naprawienia umowy kredytu frankowego konieczne jest aneksowanie umowy i wprowadzenie zasad ustalania kursów walut przez bank. Jeśli nie podpisaliśmy takiego aneksu, nasza umowa frankowa nadal zawiera niedozwolone zapisy.

Co frankowiczom dała ustawa antyspreadowa?

Dzięki ustawie antyspreadowej frankowicz uzyskał możliwość spłaty kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Istotną zmianą było też zobowiązanie banków do wskazania w umowie kredytowej zawartej po wejściu w życie ustawy antyspreadowej wartości spreadu, po którym będzie sprzedawana kredytobiorcom waluta, np. frank szwajcarski.

Czy ustawa anytspreadowa uchyliła abuzywne klauzule indeksacyjne?

Nie, ponieważ ustawa antyspreadowa nie usunęła niejasnych reguł waloryzacji, a jedynie dała frankowiczom możliwość spłaty kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Ustawa antyspreadowa nie wpłynęła na kwestię zasad ustalania kursów walut przez bank. Pomimo wejścia w życie ustawy antyspreadowej banki w dalszym ciągu stosują własne tabele kursów, przez co frankowicz nie miał i nie ma możliwości oszacowania kosztu kredytu oraz wysokości każdej z rat.

Przy praktycznie wszystkich umowach frankowych banki stosowały wspomniane tabele kursów – kupna oraz sprzedaży – przez co ustawa antyspreadowa nie znajduje do nich zastosowania. W ustawie antyspreadowej jest bowiem jedynie mowa o kursie, a nie kursach wymiany walut.

Bez odpowiednich zmian w umowie frankowej odnośnie zasad ustalania kursów walut przez bank, sama ustawa antyspreadowa nie ma żadnego wpływu na abuzywność klauzul indeksacyjnych i możliwość pozwania banku.

Kiedy klauzule indeksacyjne mogą zostać uznane za zgodne z prawem?

Do uchylenia abuzywności klauzul indeksacyjnych może dojść, jeśli podpisaliśmy przesłany przez bank aneks do umowy kredytu frankowego, który zawierał szczegółowe zasady określania sposobów i terminu ustalania kursów wymiany walut.

W sytuacji, gdy podpisaliśmy aneks, który jedynie umożliwia nam spłatę kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich, to zarówno ten aneks, jak i ustawa antyspreadowa nie wpływają na zgodność klauzul indeksacyjnych z prawem, dzięki czemu w dalszym ciągu możemy żądać od banku zwrotu nadpłat (odfrankowienia kredytu) czy unieważnienia całej umowy kredytu frankowego.

Jeśli zastanawiasz się czy Twoja umowa frankowa zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, napisz do mnie, przeanalizuję Twoją umowę i powiem Ci czego możesz domagać się od banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.