Jesteś nękany telefonami przez windykatora?

Nękanie przez windykatora, polegające na ciągłym wydzwanianiu i wysyłaniu smsów, informowaniu rodziny, sąsiadów czy pracodawcy o istnieniu rzekomego długu, jak również nachodzeniu w miejscu zamieszkania czy pracy, jest przestępstwem. Jakie środki ochrony prawnej przysługują osobie, która jest nękana telefonami przez firmę windykacyjną?

Kiedy windykacja jest przestępstwem?

Jedynym uprawnieniem windykatora jest żądanie zapłaty i poinformowanie nas o ewentualnych konsekwencjach niespłacenia długu, np. wniesienia do sądu pozwu o zapłatę.

To, że windykator może żądać od nas spłaty długu, nie oznacza, że może to robić w sposób uporczywy. Długotrwałe nękanie telefonami, wysyłanie licznych smsów czy listów, a także nachodzenie w mieszkaniu oraz innych miejscach, np. pracy, jest działaniem zakazanym przez prawo.

Postępowanie windykatora, który wielokrotnie wydzwania i żąda spłaty długu, przez co wzbudza w nas poczucie zagrożenia, stanowi przestępstwo tzw. stalkingu, o którym mowa w art. 190a Kodeksu karnego.

Jeśli zatem windykator, pomimo naszych próśb, w dalszym ciągu nęka nas telefonami lub w inny sposób zakłóca nasz spokój, powinniśmy poinformować go, że w przypadku niezaprzestania takiego nękania złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W niektórych przypadkach uporczywe żądanie spłaty długu może stanowić także przestępstwo groźby karalnej lub naruszenia miru domowego.

Czy możemy domagać się zadośćuczynienia za nękanie przez windykatora?

Jeśli chcemy, żeby nękający nas windykator odpowiedział za to przed sądem, musimy wysłać do odpowiednich organów ścigania (policji lub prokuratury) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W przypadku wszczęcia postępowania karnego w grę wchodzi nie tylko pozbawienie wolności nękającej nas osoby. Na nasz wniosek sąd może orzec obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ofiara przestępstwa stalkingu może również wnieść o orzeczenie zakazu zbliżania się oraz kontaktowania, który oznacza np. zakaz wykonywania telefonów, wysłania listów czy smsów. Wniosek taki można złożyć nie tylko w sądzie, ale również w toku postępowania przygotowawczego, np. w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Niezależnie od postępowania karnego i tego, czy dojdzie do skazania, zawsze możemy wnieść przeciwko windykatorowi pozew do sądu o zapłatę zadośćuczynienia czy zaprzestanie np. wykonywania telefonów związanych z windykacją długu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w walce z windykatorem, napisz do mnie! Podpowiem Ci, jakie środki ochrony prawnej będą najlepsze w Twoim przypadku i jak możesz pozbyć się nękającego Cię windykatora.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.