Czy mogę żądać zadośćuczynienia za nękanie przez windykatora?

Uporczywe nękanie przez windykatora może naruszać nasze dobra osobiste i uzasadniać żądanie zaprzestania takiego nękania, jak również wypłaty odpowiedniego zadośćuczynienia.

Naruszenie dóbr osobistych przez windykatora

O tym, kiedy windykacja jest przestępstwem, pisałem w artykule „Jesteś nękany telefonami przez windykatora„. Warto przypomnieć, że niedopuszczalne są czynności windykatora mające na celu wymuszenie na nas spłaty długu, takie jak:

1) ciągłe wydzwanianie;

2) wysłanie licznych smsów czy pisemnych monitów;

3) informowanie rodziny, sąsiadów oraz pracodawcy o istnieniu rzekomego długu;

4) nachodzenie w miejscu zamieszkania czy pracy.

Takie uporczywe żądanie spłaty długu przez windykatora może powodować stres, poczucie niepokoju oraz zagrożenia, a także naruszać nasze dobra osobiste, takie jak dobre imię, swoboda korespondencji czy nietykalność mieszkania.

Zadośćuczynienie za nękanie przez windykatora

W sądzie możemy domagać się między innymi:

1) przeprosin;

2) zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych;

3) zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;

4) odszkodowania za wyrządzoną szkodę;

5) zaprzestania kierowania pism, wykonywania telefonów, windykacji poprzez wizyty windykatorów, wysyłania wiadomości tekstowych związanych z windykacją długu.

O czym warto pamiętać, pozywając windykatora?

Po pierwsze, jeśli pozwiemy windykatora o naruszenie dóbr osobistych w związku z prowadzoną windykacją i będziemy żądać z tego tytułu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia, sąd nie będzie badał tego, czy dług, którego windykator się domaga, istnieje.

Uprawnienie windykatora do żądania spłaty długu nie stanowi przyzwolenia do uporczywego nękania poprzez liczne telefony czy smsy i tym samym przymuszenia dłużnika do spłaty zadłużenia.

Po drugie, na nasze uprawnienie do żądania np. zadośćuczynienia nie ma wpływu to, czy doszło do wcześniejszego skazania sprawcy. Pozew do sądu można zatem złożyć niezależnie od tego, czy toczyło się jakiekolwiek postępowanie karne. Co więcej, wniesienie pozwu może być uzasadnione nawet w sytuacji uniewinnienia sprawcy.

Po trzecie, bardzo ważne jest zebranie odpowiednich dowodów, takich jak:

1) listy, wezwania i monity, jakie otrzymaliśmy od windykatora;

2) historia połączeń telefonicznych;

3) zarchiwizowane smsy;

4) ewentualni świadkowie – sąsiedzi czy bliscy, którzy byli informowani przez windykatora o naszej sytuacji finansowej;

5) notatki policji lub straży miejskiej z podjętych czynności służbowych podczas wizytacji terenowej windykatora.

Obecnie obowiązujące przepisy dają dłużnikom szereg środków, które pozwalają im walczyć z uporczywymi windykatorami. Właściwe udokumentowanie naruszeń przez windykatora oraz odpowiednie sformułowanie w pozwie naszych żądań są szansą na sukces w sądzie.

Jeśli jesteś nękany przez windykatora, zwróć się do mnie po pomoc. Przedstawię Ci, jakie masz prawa w walce z windykatorem oraz jak możesz odzyskać należny Ci spokój.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.