Odszkodowanie od sprawcy nieposiadającego ubezpieczenia OC

Brak ważnego ubezpieczenia OC sprawy szkody w chwili zdarzenia oznacza kłopot dla osoby poszkodowanej, nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Sprawdź, co należy zrobić, gdy sprawca wypadku drogowego nie ma ubezpieczenia OC, od kogo i jak w takim wypadku uzyskać odszkodowanie.

Co zrobić, gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC?

Jeśli dojdzie do wypadku, w pierwszej kolejności powinniśmy spisać oświadczenie o zdarzeniu, w którym sprawca szkody przyzna się do winy.

W oświadczeniu wpisujemy podstawowe dane kierowców oraz pojazdów. Jeśli chodzi o sprawcę szkody, to w oświadczeniu powinno znaleźć się jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer polisy OC. Wskazanym jest także zrobienie zdjęć z miejsca zdarzenia, w tym uszkodzonego pojazdu.

W sytuacji, w której sprawca szkody nie chce pokazać nam polisy OC albo oświadczy, że jej nie posiada bądź jest ona nieważna, spisujemy dodatkowe oświadczenie o braku polisy OC.

Warto wtedy rozważyć wezwanie policji, która sporządzi pełną dokumentację. Jeśli sprawca nie chce podpisać dodatkowego oświadczenia o braku polisy OC lub przyznać się, że to z jego winy doszło do wypadku, naszym obowiązkiem jest wezwanie policji.

Pamiętaj, że ważność polisy OC i to czy dany pojazd jest ubezpieczony, możemy sprawdzić, wpisując numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu na tej stronie.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kierowcę bez ubezpieczenia OC

Zwykle naprawa uszkodzonego samochodu pokrywana jest z polisy OC sprawy wypadku, jednak w sytuacji, w której sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, likwidacja szkody przebiega nieco inaczej. Co do zasady możemy żądać naprawienia szkód powstałych w mieniu jak i na osobie, a na zgłoszenie roszczeń mamy 3 lata.

Zasadnicza różnica polega na tym, że odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania bądź jego zaniżenia to właśnie przeciwko UFG powinniśmy skierować pozew do sądu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Jeśli posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym oświadczenie o zdarzeniu oraz braku polisy OC, kierujemy zgłoszenie szkody do UFG za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń sprzedającego ubezpieczenia OC. Zakład ten nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia zakład przeprowadza postępowanie, by ustalić zasadność i wysokość dochodzonych roszczeń, po czym niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do UFG.

Po otrzymaniu zebranej dokumentacji, UFG ma co do zasady 30 dni na wydanie decyzji, w tym wypłatę bezspornej części świadczenia.

Jeśli Twój samochód został uszkodzony przez sprawcę nieposiadającego ważnego ubezpieczenia OC, zwróć się do mnie! Pomagam osobom dochodzącym odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym od UFG z Poznania, Lubonia, Swarzędza oraz okolic.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.