Roszczenia z tytułu rękojmi, czyli co zrobić kiedy kupiliśmy wadliwą rzecz

Bardzo często kupione rzeczy obarczone są różnego rodzaju wadami. Zepsuty telewizor, niedziałająca pralka czy też wady fabrycznego samochodu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie uprawnienia przysługują Ci jako konsumentowi i czego możesz domagać się od sprzedawcy.

Rękojmia za wady – niezgodności rzeczy sprzedanej z umową

Kupując towar od sprzedawcy oczekujemy, że będzie on sprawny, kompletny oraz że będzie posiadał wszystkie właściwości, o których istnieniu zostaliśmy zapewnieni przez sprzedawcę. Co więcej, towar ten (rzecz) powinien posiadać właściwości charakterystyczne dla tego rodzaju towarów (lampa powinna świecić, a pralka prać odzież).

Jeżeli zakupiony towar nie posiada którejś z wymienionych cech, jesteśmy uprawnieni do skorzystania z tzw. rękojmi za wady rzeczy. Sprzedawca odpowiada bowiem wobec nas jako kupujących za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru (rzeczy).

Rękojmia za wady rzeczy jest instytucją, która znajduje zastosowanie przy roszczeniach z tytułu umowy sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że z uprawnień tych możemy korzystać także w przypadku umowy o dzieło, np. gdy dana firma miała dla nas wykonać remont mieszkania (więcej na ten temat dowiesz się w artykule: „Odszkodowanie za źle wykonany remont”).

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy

W przypadku niezgodności rzeczy sprzedanej z umową jako kupujący możemy skorzystać z następujących uprawnień:

– wymiana rzeczy na wolną od wad;

– usunięcie wady;

– obniżenie ceny;

– odstąpienie od umowy.

Warto pamiętać, że z ww. uprawnień możemy skorzystać w określonych sytuacjach, np. oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w przypadku, gdy wada rzeczy ma charakter istotny.

Realizacja uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy – reklamacja

Wiedząc już, z jakiego roszczenia chcemy i zgodnie z prawem możemy skorzystać, kolejnym krokiem jest złożenie reklamacji do przedsiębiorcy, od którego zakupiliśmy towar.

Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie – pisemnie, w formie zgłoszenia e-mail, a nawet ustnie (w tym wypadku powinien zostać sporządzony protokół reklamacyjny).

Termin na złożenie reklamacji w przypadku rękojmi za wady rzeczy

Reklamacja powinna zostać złożona w terminie roku od dnia zauważenia wady. Z uwagi jednak na kwestie dowodowe najlepszym rozwiązaniem jest złożenie jej zaraz po dostrzeżeniu wady.

Maksymalny termin, w którym możemy złożyć reklamację z uwagi na wady rzeczy, to 2 lata liczone od daty wydania rzeczy (towaru).

Termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku rękojmi za wady rzeczy  

Co do zasady termin, w jakim powinna być rozpatrzona reklamacja, powinien wynikać z regulaminu obowiązującego u danego sprzedawcy. Standardowy termin na rozpatrzenie reklamacji to 14, a nawet 30 dni roboczych. Dłuższy termin uzasadniany jest większym poziomem skomplikowania sprawy.

Niemniej warto pamiętać o zasadzie, iż jeżeli jako konsument zażądaliśmy wymiany rzeczy, usunięcia wady albo złożyliśmy   oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do naszej reklamacji w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uznaniem naszego żądania.

Gwarancja a rękojmia za wady rzeczy

Nie wolno mylić gwarancji z rękojmią za wady rzeczy. Z roszczeń wynikających z niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmia) możemy wystąpić do podmiotu, który sprzedał nam wadliwy towar. Podstawą tych roszczeń są przepisy Kodeksu cywilnego.

Z kolei podstawą gwarancji jest tzw. karta gwarancyjna. Jest to dodatkowe uprawnienie, z którego możemy skorzystać tylko w przypadku, gdy producent złoży oświadczenie gwarancyjne. Nie zawsze zatem będzie możliwe skorzystanie z gwarancji.

Pomoc prawna w przypadku zakupu wadliwego towaru

Kancelaria pomaga w sprawach związanych z wadami zakupionych towarów czy nierzetelnie wykonanego remontu albo dzieła. Pomoc ta obejmuje ocenę zasadności występowania z roszczeniami z tytułu rękojmi za wadę rzeczy, opracowanie strategii działania, przygotowanie reklamacji i następnie wezwania przedsądowego do zapłaty, jak również pozwu do sądu. Zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.