Jak skutecznie wykreślić hipotekę?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, np. kredytu hipotecznego. Wpis takiej hipoteki może skutecznie odstraszać potencjalnych nabywców nieruchomości, dlatego warto wiedzieć, jak należy wykreślić hipotekę. Sama bowiem spłata długu nie oznacza, że hipoteka zostanie automatycznie wykreślona.

Kwit mazalny, czyli zaświadczenie o spłacie zadłużenia

Do skutecznego wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości konieczne jest uzyskanie od wierzyciela hipotecznego zaświadczenia o spłacie zadłużenia, zwanego kwitem mazalnym. W zaświadczeniu takim wierzyciel powinien stwierdzić, że wierzytelność zabezpieczona hipoteką została w całości spłacona oraz że wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki.

Oczywiście zaświadczenie o spłacie zadłużenia powinno zawierać także numer księgi wieczystej, w której dokonano wpisu hipoteki, określenie zabezpieczonej hipoteką wierzytelności i jej wysokość oraz nasze dane jako dłużnika.

Jeśli wierzycielem hipotecznym nie jest bank, zaświadczenie o spłacie zadłużenia musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przeciwnym wypadku sąd wieczystoksięgowy oddali nasz wniosek o wykreślenie hipoteki.

Wniosek jako podstawa do skutecznego wykreślenia hipoteki

Podstawą do wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości jest wniosek. Wniosek taki składa się do właściwego sądu na formularzu KW-WPIS, który dostępny jest w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych oraz na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Do wniosku dołączamy, w oryginale, zaświadczenie o spłacie zadłużenia (kwit mazalny) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w wysokości 100 złotych. Dane do przelewu znajdziemy na stronie sądu, do którego kierowany jest wniosek o wykreślenie hipoteki.

Podpisany wniosek, wraz z załącznikami, możemy wysłać listem poleconym bądź złożyć osobiście w biurze podawczym sądu. Składając wniosek o wykreślenie hipoteki w sądzie, warto mieć ze sobą dodatkowy egzemplarz, na którym potwierdzona zostanie data złożenia takiego wniosku.

Kiedy wykreślenie hipoteki jest skuteczne?

Wykreślenie hipoteki nie następuje z chwilą złożenia wniosku do sądu. Do skutecznego wykreślenia hipoteki z treści księgi wieczystej dojdzie dopiero z chwilą wydania przez sąd wieczystoksięgowy postanowienia o wykreśleniu hipoteki.

Może się zatem okazać, że hipoteka zostanie skutecznie wykreślona
z księgi wieczystej dopiero kilka tygodni, czy nawet miesięcy, po złożeniu przez nas wniosku o jej wykreślenie.

Odmowa wydania przez wierzyciela zaświadczenia o spłacie zadłużenia 

Bardzo często wierzyciele odmawiają wydania zaświadczenia o spłacie zadłużenia bądź nie odpowiadają na nasze prośby o przygotowanie i doręczenie takiego zaświadczenia. Powody bywają różne, co nie oznacza, że wierzyciel może skutecznie uchylać się od wydania zaświadczenia.  

W razie wygaśnięcia hipoteki, wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Oznacza to, że obowiązkiem wierzyciela jest wydanie nam zaświadczenia o spłacie zadłużenia, dzięki któremu będziemy mogli skutecznie wykreślić hipotekę.

Jeśli faktycznie doszło do spłaty długu zabezpieczonego hipoteką i wierzyciel nie chce wydać nam zaświadczenia o spłacie zadłużenia, jedyną drogą do skutecznego wykreślenia hipoteki z treści księgi wieczystej jest wniesienie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Jeśli wierzyciel odmówi wydania zaświadczenia o spłacie zadłużenia, w konsekwencji może on zostać obciążony kosztami procesu, które są zasądzane przez sąd w wyroku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Szybkie i skuteczne wykreślenie hipoteki może mieć bardzo duże znaczenie w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jeśli nie wiesz jak wykreślić hipotekę, zwróć się do mnie po pomoc!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.