Czego frankowicze mogą domagać się w walce z bankiem?

Właściwy wybór żądań i ich prawidłowe sformułowanie w pozwie jest gwarancją sukcesu w sądzie.

Pozew o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego – kredyt indeksowany

W przypadku kredytów indeksowanych żądania frankowicza sprowadzają się do żądania uznania kredytu frankowego za nieważny w całości.

W przypadku unieważnienia umowy kredytu indeksacyjnego, frankowicz powinien zwrócić dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od banku przy zawarciu umowy, a więc bez odsetek czy prowizji.

Innymi słowy: kredytobiorca otrzymał od banku kwotę 200 tys. PLN. Do dnia dzisiejszego kredytobiorca tytułem rat kapitałowo – odsetkowych oraz innych opłat (prowizja, ubezpieczenie) zwrócił bankowi kwotę 250 tys. PLN. Przy nieważnej umowie bank będzie musiał zwrócić nadpłacony kapitał, a więc kwotę 50 tys. PLN.

Więcej o skutkach stwierdzenia nieważności kredytu frankowego pisałem w artykule, z którym możesz się zapoznać w tym miejscu

Ewentualnym rozwiązaniem jest tzw. „odfrankowienie” kredytu, które polega na:

1) uniezależnieniu spłaty kredytu frankowego od kursu franka szwajcarskiego i jego wahań;

2) możliwości żądania zwrotu dotychczas nadpłaconych rat kredytu frankowego;

3) zmniejszeniu salda zadłużenia – wysokości aktualnych rat;

4) zachowaniu korzystnego oprocentowania opartego na wskaźniku LIBOR.

W przypadku odfrankowienia kredytu dochodzi bowiem do eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych z umowy. Umowa wiąże strony w pozostałym zakresie, ale bez niekorzystnego mechanizmu przeliczania franków szwajcarskich na złotówki.

W konsekwencji kredyt frankowy zostaje przekształcony w kredyt złotówkowy, ale z „frankowym” oprocentowaniem, dzięki czemu możemy nie tylko odzyskać nadpłacone raty, ale znacząco również zmniejszyć wysokość wszystkich przyszłych rat.

Z uwagi na obecne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach frankowych, najczęstszym rozwiązaniem jest uznanie umowy kredytu frankowego za nieważny w całości.

Pozew o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego – kredyt denominowany

W przypadku kredytów denominowanych pozew sprowadza się do unieważnienia umowy kredytu we frankach oraz do żądania ewentualnego czyli odfrankowienia.

Konsekwencje (skutki) unieważnienia umowy kredytu denominowanego są analogiczne jak przy kredycie indeksowanym.

Unieważnienie kredytu frankowego (denominowanego) jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Pozwala bowiem na „pozbycie” się kredytu w całości.

Podważenie zapisów dotyczących klauzuli zmiennego oprocentowania w kredytach frankowych

Niektóre umowy kredytów frankowych (np. zawieranych z mBankiem S.A.) zawierały tzw. klauzule zmiennego oprocentowania. Tak samo jak klauzule indeksacyjne są one klauzulami niedozwolonymi, co oznacza, że takie postanowienie nie wiąże nas i nie wiązało od momentu zawarcia umowy.

Podważenie zapisów dotyczących klauzuli zmiennego oprocentowanie jest niezwykle istotnym argumentem przy pozwie o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Umowa kredytu pozbawiona zapisów dotyczących odsetek powinna zostać uznana za nieważną w całości.

Żądanie zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)

Przedmiotem postępowania o odfrankowienie albo unieważnienie kredytu we frankach może być także zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Większość umów  frankowych jako jedną z form zabezpieczenia spłaty kredytu przewidywało tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Postanowienia dotyczące UNWW są niejednoznaczne, nieprecyzyjne, wprowadzają konsumenta w błąd i jako takie stanowią tzw. klauzule niedozwolone, dzięki czemu można domagać się zwrotu bezprawnie pobranych składek. 

Warto walczyć w sądzie o swoje prawa w sprawach frankowych

Prawidłowe sformułowanie pozwu wymaga szczegółowej analizy umowy kredytu we frankach oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeśli masz zamiar podjąć walkę z bankiem i odzyskać swoje pieniądze, skontaktuj się ze mną. Przeanalizuję Twoją umowę, powiem Ci, czego możesz domagać się w sądzie oraz przeprowadzę całe postępowanie sądowe za Ciebie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.