Kary i konsekwencje za brak OC

Spowodowałeś wypadek i nie miałeś ważnego ubezpieczenia OC? Sprawdź, z jakimi wiąże się to karami oraz konsekwencjami.

Czym grozi brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC należy liczyć się z karą w postaci opłaty, której wysokość uzależniona jest od:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku;

2) rodzaju pojazdu mechanicznego;

3) okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Dla przykładu: za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu osobowego w 2019 r. kara ta będzie wynosić odpowiednio: 900 zł, 2.250 zł lub 4.500 zł.

W roku 2020 r. kary te będę jeszcze wyższe i wynosić będą w przypadku okresu bez ochrony ubezpieczeniowej:

1) poniżej 3 dni – 1.040 zł;

2) od 3 do 14 dni – 2.600 zł;

3) powyżej 14 dni – 5.200 zł.

Pamiętaj, że od kilku lat funkcjonuje tzw. elektroniczny policjant, który samodzielnie wykrywa kierowców nieposiadających OC, dzięki czemu z roku na rok wykrywanych jest coraz więcej przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykryje kierowcę bez ważnego OC?

Instytucją, która zajmuje się naliczaniem opłat za brak OC, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W pierwszej kolejności wysyłane jest do nas wezwanie do zapłaty kary za brak OC.

Mamy 30 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na wniesienie opłaty, przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia bądź wykazanie, że nie dotyczył nas obowiązek posiadania ubezpieczenia. Rozwiązaniem jest również wniesienie powództwa o tzw. ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia.

Co, jeśli we wspomnianym 30-dniowym terminie nie wniesiemy opłaty bądź nie wykażemy, że nasze ubezpieczenie obejmowało dany rok kalendarzowy? UFG wystawi tzw. tytuł wykonawczy i skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego

Co to jest i jak działa regres ubezpieczeniowy?

Jeśli sprawcą wypadku jest osoba bez ważnego ubezpieczenia OC, co do zasady odszkodowanie jest wypłacane przez UFG. Więcej na ten temat pisałem w tekście: „Odszkodowanie od sprawcy nieposiadającego ubezpieczenia OC”.  

Nie oznacza to jednak, że sprawca taki może czuć się bezkarny. Kara za brak OC nie ma bowiem żadnego wpływu na tzw. regres ubezpieczeniowy, który polega na tym, że UFG z chwilą wypłaty odszkodowania uzyskuje możliwość żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania, zarówno od sprawcy szkody jak i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Analogicznie jak w przypadku kary za brak OC, w pierwszej kolejności jesteśmy wzywani do zwrotu równowartości świadczenia wypłaconego poszkodowanemu, w tym poniesionych przez UFG kosztów. Jeśli w okresie 30 dni od momentu otrzymania niniejszego wezwania nie dokonamy zwrotu żądanych kwot, UFG może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czy można uniknąć kary za brak OC, albo jak uzyskać odszkodowanie jeżeli wypadek spowodował sprawca, który nie posiada ubezpieczenia OC, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.