Jak uzyskać odszkodowanie z OC, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Jeśli szkoda została wyrządzona przez nieznanego sprawcę albo sprawcę, którego tożsamości nie udało się ustalić, odszkodowanie za uszkodzenie bądź zniszczenie samochodu wypłacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Od kogo uzyskać odszkodowanie, jeśli sprawca szkody zbiegł z miejsca zdarzenia?

Jeśli nie wiemy, kto spowodował wypadek i nie znamy numeru polisy OC sprawcy szkody, to nie jesteśmy w stanie ustalić zakładu ubezpieczeń, który powinien zlikwidować naszą szkodę. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a nie z polisy OC sprawcy szkody.

UFG wypłaca odszkodowanie jeszcze w przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. Więcej na temat odpowiedzialności UFG dowiesz się w artykule „Kiedy i jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego„.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Jeśli szkoda została wyrządzona przez nieznanego sprawcę, pierwszą naszą czynnością powinno być zgłoszenie całego zdarzenia policji. Bardzo ważne jest także znalezienie świadków, którzy będą w stanie potwierdzić, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń, np. PZU, STU ERGO HESTIA czy TUiR WARTA.

Ubezpieczyciel, za którego pośrednictwem zostało zgłoszone roszczenie, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonego odszkodowania, po czym niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Wydziału Likwidacji Szkód UFG.

Po otrzymaniu zebranej dokumentacji, UFG ma co do zasady 30 dni na wydanie decyzji, w tym wypłatę bezspornej części świadczenia. Jeśli UFG odmówi wypłaty odszkodowania bądź zaniży jego wysokość, w pozwie do sądu o odszkodowanie jako stronę powinniśmy wskazać UFG, a nie ubezpieczyciela, do którego zgłosiliśmy nasze roszczenie.

Niezbędne informacji o procedurze prowadzonej przez UFG oraz o tym, w jakim terminie powinieneś zgłosić swoje roszczenie do UFG, znajdziesz w moim poprzednim wpisie.

Ograniczenia w wypłacie odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W sprawach, w których szkoda została wyrządzona przez sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia i którego tożsamości nie udało się ustalić, UFG wypłaci odszkodowanie za uszkodzenie bądź zniszczenie samochodu, tylko jeżeli:

1) w wypadku śmierć poniósł jeden z jego uczestników, albo;

2) jeden z uczestników wypadku odniósł poważniejsze obrażenia, które trwają dłużej niż 14 dni.

Powyższe oznacza, że jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał, nie otrzymamy jakiegokolwiek odszkodowania, chyba że posiadamy ubezpieczenie autocasco (AC).

Więcej o tym, kiedy UFG może odmówić wypłaty odszkodowania, pisałem w artykule „Kiedy ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania„.

Twój samochód został uszkodzony przez sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia? Napisz do mnie! Pomagam osobom poszkodowanym z Poznania, Lubonia, Swarzędza oraz okolic w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, a także UFG.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.