Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Warto zatem wiedzieć, czy znajdujemy się w gronie osób uprawnionych do tego, by ją ogłosić.

Upadłość konsumencka – uwagi ogólne

Upadłość konsumencka jest to postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zasadniczą różnicą między upadłością konsumencką a postępowaniem egzekucyjnym jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w ramach jednego postępowania.

Atutem upadłości konsumenckiej jest również możliwość oddłużenia, a więc umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które nie zostały zaspokojone w wyniku likwidacji masy upadłości bądź wykonania planu spłaty.

W przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego, niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania nie mogą być dochodzone ponownie. Upadłość konsumencka zawiera również mechanizm, który powstrzymuje dalsze narastanie zadłużenia (z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości).

Upadłość konsumencka jest szansą nie tylko na pozbycie się długów, ale również na nowy start. Dzięki instytucji oddłużenia jesteśmy w stanie wyjść z długów i ułożyć nasze życie na nowo.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uprawnieniem tylko i wyłączenie osób fizycznych (zobacz również: Upadłość konsumencka warunki). Z oczywistych względów upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe.

Jak pisałem na początku, upadłość konsumencka jest to postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość konsumencką może zatem złożyć niewypłacalna osoba, która nie posiada statusu przedsiębiorcy (innymi słowy, ta osoba to konsument).

Możliwość ogłoszenia upadłości odnosi się również do osób fizycznych, które żyją w nieformalnych związkach i dla uregulowania swoich relacji majątkowych zawarły umowę spółki cywilnej. Wspólnicy takiej spółki cywilnej mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencką może również ogłosić osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości ogłoszenia przez nią upadłości konsumenckiej. W przypadku przedsiębiorcy procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej przebiega inaczej (zobacz Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką).

Jeśli przedsiębiorca chciałby ogłosić upadłość konsumencką, musiałby zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą. Po zamknięciu takiej działalności i wykreśleniu z CEIDG, przedsiębiorca uzyskuje status konsumenta i może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dzięki upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca ma szansę na pozbycie się długów powstałych w toku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zobowiązań wobec ZUS-u czy urzędu skarbowego.

Warto jednak pamiętać, że np. samo zawieszenie działalności gospodarczej, czy faktyczne zaprzestanie jej prowadzenia, nie powoduje, że przedsiębiorca staje się konsumentem. Tylko przedsiębiorca, który zamknął dotychczasową działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ustalenie kto może ogłosić upadłość konsumencką jest pierwszym krokiem do jej skutecznego ogłoszenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie upadłości konsumenckiej, zwróć się do mnie po pomoc.

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.