Zalety upadłości konsumenckiej – dlaczego warto ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to nie tylko szansa na nowy start i uwolnienie się od długów. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać ogłaszając upadłość konsumencką.

Możliwość odzyskania spokoju i równowagi psychicznej

Jedną z głównych zalet upadłości konsumenckiej jest możliwość odzyskania równowagi psychicznej. Piętrząca się spirala zadłużenia, nękający nas telefonami oraz wizytami w domu windykatorzy czy niezliczone wezwania do zapłaty wpływają nie tylko na nasz komfort psychiczny, ale także naszych najbliższych.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele tracą uprawnienie do dochodzenia swoich wierzytelności, które zostały wskazane we wniosku o ogłoszenie upadłości. Zarząd nad majątkiem upadłego konsumenta przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk i to do niego będzie kierowana wszelka korespondencja. Z nim też będą kontaktować się wszyscy wierzyciele.

Znikome koszty upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumencie wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Dalsze koszty postępowania upadłościowego są tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa. Jeśli nie posiadamy majątku, który wystarczyłby na ich pokrycie, koszty te również zostaną umorzone i nie będziemy musieli ich spłacać.

Dłużnik bez majątku a upadłość konsumencka

Pamiętaj, że warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. By ogłosić upadłość konsumencką i uzyskać oddłużenie (umorzenie długów), dłużnik nie musi mieć żadnego majątku. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu „Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a brak majątku dłużnika„.

Zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i sądowych

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie toczących się postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej komornik nie będzie mógł zatem dalej prowadzić egzekucji z majątku dłużnika. Po zakończeniu postępowania upadłościowego toczące się wcześniej postępowania sądowe oraz egzekucyjne zostaną umorzone.

Oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej

Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, a więc umorzenie długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które nie zostały zaspokojone w wyniku likwidacji masy upadłości bądź wykonania planu spłaty. W niektórych przypadkach możliwe jest oddłużenie bez ustalania planu spłaty.

Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika nastawione jest na zaspokojenie wierzycieli i będzie ono prowadzone tak długo aż wierzyciel odzyska swoje pieniądze.

Co więcej, jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna i komornik umorzy postępowanie, wierzyciel będzie mógł w dalszym ciągu dochodzić należnych mu pieniędzy. Z kolei niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania nie mogą być dochodzone ponownie, co stanowi ogromną szansę na nowy start bez długów.

Zaletą upadłości konsumenckiej jest też to, że toczy się jedno postępowanie, w ramach którego dochodzi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Postępowań egzekucyjnych może z kolei być kilka czy kilkanaście, co tylko powoduje wzrost zadłużenia. Bierne poddanie się egzekucji jest z zasady gorszym rozwiązaniem niż upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka a naliczanie odsetek

Upadłość konsumencka zawiera również mechanizm, który powstrzymuje dalsze narastanie zadłużenia. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestają być naliczane odsetki.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 

Upadłość konsumencka przewiduje rozwiązanie mające chronić konsumenta/upadłego przed bezdomnością, dlatego nie musi on obawiać się utraty dachu nad głową. Na wniosek upadłego, w momencie sprzedaży faktycznie zamieszkiwanej przez niego nieruchomości, z sumy uzyskanej ze sprzedaży niniejszej nieruchomości wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu niespłaconych zobowiązań upadłego konsumenta (oddłużenia), sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Wykreślenie danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej

Umorzenie niespłaconych zobowiązań upadłego – w wyniku wykonania planu spłaty bądź z jego pominięciem – stanowi także podstawę do wykreślenia danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, np. przez Krajowy Rejestr Długów (KRD).

Niewątpliwie upadłość konsumencka stanowi szansę na ułożenie życia od nowa, bez długów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jakie są zalety upadłości konsumenckiej oraz co zyskasz ogłaszając upadłość, skontaktuj się ze mną. Pomagam w oddłużaniu osób fizycznych, w tym byłych przedsiębiorców z Poznania, Swarzędza, Lubonia oraz okolic.

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.