Jak unieważnić kredyt w dolarach i odzyskać nadpłacone pieniądze?

Waluta w jakiej denominowany jest kredyt (CHF, EURO czy USD) jest bez znaczenia dla żądania unieważnienia umowy kredytowej. Analizie podlega treść umowy a nie to czy i w jaki sposób doszło do wzrostu kursu danej waluty względem złotówki.

Kredyty powiązane z walutą obcą – niedozwolone postanowienia umowne

W przeważającej większości umów powiązanych z walutą obcą (frank szwajcarski, EURO, dolar amerykański czy jen) znajdują się abuzywne zapisy przeliczenia waluty według tabel kursów bankowych.

Mechanizm ten (niedozwolony) polega na przeliczaniu kwoty kredytu i następnie rat kapitałowo – odsetkowych przez banki w oparciu o własne tabele kursowe i w konsekwencji własne kursy kupna/sprzedaży.

Bez wątpienia opisany wyżej mechanizm jest mechanizmem niedozwolonym i skutkiem jego eliminacji z umowy kredytowej jest jej nieważność w całości. Pisałem o tym m.in. w artykułach: „Klauzule abuzywne w kredytach frankowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz „Klauzule indeksacyjne w kredytach frankowych”.

Jakkolwiek orzecznictwo sądów jak i cała medialna uwaga skupia się przede wszystkim na frankowiczach, bez wątpienia umowy powiązane z dolarem amerykańskim posiadają analogiczne wady (dotyczy to zresztą także innych walut, np. EURO na co zwracałem uwagę w artykule: „Kredyty w EURO jak kredyty frankowe – czyli o nieważności umów powiązanych z walutą obcą.

Kredyt w USD – niedozwolony mechanizm. Nieważność kredytu w dolarach

Analogicznie jak przy kredytach frankowych czy kredytach w EURO, tzw. kredyty „dolarowe” również zawierają niedozwolone mechanizmy przeliczenia waluty. Z przykładami takich zapisów można zapoznać się w tekście: „Mapa klauzul niedozwolonych w sprawach frankowych”.

Skutek unieważnienia kredytu w dolarach – rozliczenie się z bankiem

O czym wspominałem na wstępie tekstu – dla żądania unieważnienia kredytu w dolarach, waluta dolara amerykańskiego jest bez znaczenia dla oceny takiej umowy kredytu pod kątem jej zgodności z przepisami prawa. W przypadku sporu sądowego badana jest bowiem treść umowy a nie to jak bardzo wzrósł kurs dolara amerykańskiego.

Skutkiem unieważnienia kredytu dolarowego jest konieczność stosownego rozliczenia się między stronami.

Przykładowo: jeśli bank wypłacił nam kwotę 200 tys. zł i do dnia dzisiejszego spłaciliśmy 250 tys. zł, nasze żądanie powinno sprowadzać się do zwrotu kwoty 50 tys. zł. Jeśli do dnia wniesienia pozwu spłacilibyśmy np. 170 tys. zł, to po unieważnieniu umowy bank mógłby domagać się od nas zwrotu 30 tys. zł.

Zważywszy z kolei na brak prawa banków do żądania tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, rozwiązanie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Więcej na temat skutków stwierdzenia nieważności kredytu w dolarach dowiesz się w artykule: „Skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego”.

Kredyt w USD – pomoc prawna w stwierdzeniu nieważności umowy

Kancelaria świadczy pomoc dla tzw. „dolarowiczów”. Jeżeli chcesz wiedzieć czy w Twojej umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne i istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy, zapraszam do kontaktu. W ramach wstępnej konsultacji zapewniam bezpłatną analizę umowy kredytu w dolarach pod kątem możliwości jej unieważnienia w sądzie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.