Upadłość konsumencka dla przedsiębiorców

Zmiana przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie dnia 24 marca 2020 r., ułatwi osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą skorzystanie z oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców – dotychczasowe zasady

Procedura upadłości konsumenckiej sprzed dnia 24 marca 2020 r. dla byłych przedsiębiorców była złożona i możliwa w dwóch różnych wariantach.

Pierwszy przewidywał złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, który  najczęściej był oddalany z uwagi na  brak środków, które wystarczyłyby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (tzw. ubóstwo masy). Następnie przedsiębiorca zamykał prowadzoną działalność gospodarczą, uzyskiwał status konsumenta i składał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Drugi z wariantów dotyczył tych przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o upadłość przedsiębiorcy i zamknęli prowadzoną działalność gospodarczą.

Więcej o tym pisałem w tekstach: „Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?” oraz „Oddłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – dotychczasowe zasady

Co do zasady, jednym z warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę było złożenie przez niego w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Sąd upadłościowy badał bowiem czy – w przypadku byłych przedsiębiorców – w ciągu 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką przedsiębiorca nie miał obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli zatem przedsiębiorca przed zamknięciem działalności gospodarczej nie złożył w terminie, bądź w ogóle nie złożył, wniosku o ogłoszenie upadłości, to sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że za jej ogłoszeniemprzemawiały tzw. względy słuszności bądź humanitaryzmu.

Opisywana przesłanka wielokrotnie zamykała byłym przedsiębiorcom możliwość skorzystania z dobrodziejstwa oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców – obecne zasady

Od dnia 24 marca 2020 r. do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczające będzie samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny

Sąd upadłościowy na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie zatem badał przyczyny powstania niewypłacalności, w tym, czy mieliśmy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Powyższe oznacza znaczące ułatwienie procedury upadłościowej, albowiem przedsiębiorcy nie muszą składać bardziej sformalizowanych i droższych wniosków o upadłość przedsiębiorcy. Mogą oni po prostu zamknąć działalność gospodarczą i złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek taki podlega opłacie, która wynosi jedynie 30 zł. Dla porównania wniosek o upadłość przedsiębiorcy to kwota 1.000 zł oraz kwota 5.148,07 zł – tytułem tzw. zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego.

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla byłych przedsiębiorców

W ramach upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca może uwolnić się nie tylko od swoich prywatnych, ale także firmowych długów, w szczególności z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenie. Jeśli zastanawiasz się jak ogłosić upadłość konsumencką, zwróć się do mnie. Pomogę skompletować niezbędną dokumentację oraz przygotuję i złożę za Ciebie kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.