Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przepisy nie określają, w jakim termin powinien zostać złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka może być szansą na nowy start, a zwłoka w złożeniu wniosku o jej ogłoszenie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby uprawnione do jej ogłoszenia jest ich przywilejem, a nie obowiązkiem. Brak jest zatem terminu, w którym trzeba złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Od decyzji dłużnika zależy, kiedy chciałby złożyć taki wniosek – oczywiście z uwzględnieniem podstawowego warunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jakim jest niewypłacalność dłużnika.

Sąd nie może zatem oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej twierdząc, że wniosek jest spóźniony.

Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców

W przeciwieństwie do konsumentów, którzy zamierzają ogłosić upadłość konsumencką, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku powstania tzw. niewypłacalności, która stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, o czym więcej pisałem w tekście „Jak liczyć termin na złożenie wniosku ogłoszenie upadłości„.

Jednym z warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców jest złożenie przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w terminie. Sąd upadłościowy będzie bowiem badał, czy w ciągu 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie doszło do uchybienia terminu do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

W przypadku uchybienia powyższemu terminowi, sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba że za jej ogłoszeniembędą przemawiać tzw. względy słuszności bądź humanitaryzmu.

Może zatem okazać się, że do skutecznego oddłużenia byłego przedsiębiorcy konieczny będzie upływ 10 lat. Termin ten dotyczy nie tylko osób, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, ale także wspólników spółek osobowych czy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym dowiesz się we wpisie „Kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości„.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez wierzyciela

Zastanawiając się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy pamiętać, że także wierzyciel, np. bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt i przestaliśmy go spłacać, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (w podanym przykładzie kredytobiorcy), którego wniosek dotyczy, nawet jeśli jest jedynym wierzycielem.

W przypadku bowiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez wierzyciela, znacznie utrudniona jest możliwość oddłużenia dłużnika, co jest jednym z głównych celów upadłości konsumenckiej.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy i czy powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgłoś się do mnie, a wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości. Pomagam w oddłużaniu osób fizycznych, w tym byłych przedsiębiorców z Poznania, Swarzędza, Lubonia oraz okolic.

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.